Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa materiałów hydraulicznych do naprawy rozdzielaczy centralnego ogrzewania.

Deadlines:
Published : 25-08-2022 11:50:00
Placing offers : 31-08-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hydraulicznych do naprawy rozdzielaczy centralnego ogrzewania.
  2. Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Dostawa możliwa jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00. Konkretny termin dostawy po uzgodnieniu z koordynatorem, którego dane zostaną wskazane przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia.
  3. Miejsce dostawy: obiekt szpitala przy ul. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław.
  4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-08-31 11:14 Dagmara Smolińska Zamawiający informuje, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie, tj. do dnia 31.08.2022 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 listwa - 9 przyłączy - 2 pc. - (0)
2 listwa - 10 przyłączy - 3 pc. - (0)
3 listwa - 11 przyłączy - 2 pc. - (0)
4 listwa - 12 przyłączy - 3 pc. - (0)
5 zawór równoważący Kvs 3,0; DN 20 - 5 pc. - (0)
6 zawór równoważący Kvs 6,0; DN 20 - 3 pc. - (0)
7 oring silikonowy pod korek listwy 28mm x 3mm - 200 pc. - (0)
8 uszczelka fibra, 1/4 cala - 20 pc. - (0)
9 pakuły, 500g - 1 pkg. - (0)
10 nić teflonowa Loctite 55, 80mb - 2 pc. - (0)
11 pasta uszczelniająca do pakuł, 360 g - 1 pkg. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7591 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) - Proszę potwierdzić wpisując „Nie podlegam wykluczeniu” (0)
Unlock the form

The number of page views: 190