Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RDF/08/K2/2022 r „Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 pochodzących z sortowania odpadów gabarytowych”

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 23-08-2022 09:57:00
Placing offers : 02-09-2022 10:00:00
Offers opening : 02-09-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ i umowa.pdf pdf 1659.88 2022-08-23 09:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.92 2022-08-23 09:57:00 Proceeding
Formularz oferty - załącznik 1.doc doc 52 2022-08-23 09:57:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw wykluczenie, warunki.docx docx 15.65 2022-08-23 09:57:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 61.5 2022-08-23 09:57:00 Proceeding
Wykaz pojazdów - załącznik nr 4.docx docx 15.63 2022-08-23 09:57:00 Proceeding
Wykaz usług - załącznik nr 5.doc doc 38 2022-08-23 09:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłosznia.pdf pdf 49.83 2022-08-23 09:59:55 Public message
Formularz oferty - załącznik 1 - Nowy poprawiony.doc doc 52 2022-08-30 09:42:34 Public message
Wtjaśnienia 191212.pdf pdf 61.79 2022-08-30 13:07:50 Public message
odpad1.jpg jpg 722.47 2022-08-30 13:07:50 Public message
odpad2.jpg jpg 686.92 2022-08-30 13:07:50 Public message
odpad3.jpg jpg 814.88 2022-08-30 13:07:50 Public message

Announcements

2022-09-03 10:44 Szymon Łakota Tychy, dnia 02.09.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert:


1.Econ Trader Sp. z o.o.
ul. Długosza 27, 42-580 Wojkowice

Członek Konsorcjum/Członkowie:
Nazwa EkoPartner Recykling Sp. z o.o.
Adres ul. Zielona 3, 59-300 Lubin
Cena za tonę brutto: 802,44 zł/Mg

Samochód nr 1 zgodnie ze SIWZ. Norma Euro 6
Samochód nr 2 zgodnie ze SIWZ. Norma Euro 6
Samochód nr 3 zgodnie ze SIWZ. Norma Euro 6

2.PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I BYTOWYCH SP. Z O.O.
Adres : CHUDOBY 4/1, 44-100 GLIWICE

Członek Konsorcjum/Członkowie:
Nazwa : PWK GÓRNA ODRA SP. Z O.O.
Adres : PARKOWA 1, 47-451 TWORKÓW
Cena za tonę brutto: 567 ZŁ / MG
Samochód nr 1 zgodnie ze SIWZ. Norma Euro 6
Samochód nr 2 zgodnie ze SIWZ. Norma Euro 6
Samochód nr 3 zgodnie ze SIWZ. Norma Euro 6

3.SKR Sp. z. o.o.
Adres Strzygłowska 67FK; 04-872, Warszawa
Cena za tonę brutto: 610,20


4.Eko Bolesław sp.zo.o
Adres ul. Drzymały 14, 42-580 Wojkowice
Cena za tonę brutto: 663,33 PLN
Samochód nr 1 zgodnie ze SIWZ. Norma Euro 6
Samochód nr 2 zgodnie ze SIWZ. Norma Euro 6
Samochód nr 3 zgodnie ze SIWZ. Norma Euro 6

2022-09-02 10:00 Buyer message 1.172.000,00
2022-08-30 13:07 Szymon Łakota Wyjaśnienia z dnia 30.08.2022 r.
(w załączeniu)

Wtjaśnienia 191212.p [...].pdf

odpad1.jpg

odpad2.jpg

odpad3.jpg

2022-08-30 09:42 Szymon Łakota Szanowni Państwo, W załączeniu nowy formularz - poprawiony.
Jednocześnie informujemy o zmianie terminów: składania ofert na dzień 02.09.2022 r. godzina: 10:00 otwarcie ofert na dzień 02.09.2022 r. godzina: 10:05 Termin związania ofertą do dnia 01.10.2022 r.

Formularz oferty - z [...].doc

2022-08-30 09:41 Szymon Łakota The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-30 08:33 Szymon Łakota The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-23 09:59 Szymon Łakota W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pierwotnego.

Ogłoszenie o zmiani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 527