Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/41/2022 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Wodnej (na odcinku od ul. Długosza do ul. Przybrzeżnej) w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 23-08-2022 13:45:00
Placing offers : 31-08-2022 10:00:00
Offers opening : 31-08-2022 10:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Wodnej (na odcinku od ul. Długosza do ul. Przybrzeżnej) w Kaliszu.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).docx docx 30.53 2022-08-23 13:45:00 Proceeding
Załacznik 3 - 6.docx docx 40.88 2022-08-23 13:45:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 34.64 2022-08-23 13:45:00 Proceeding
Umowa - załącznik nr 2.doc doc 100 2022-08-23 13:45:00 Proceeding
Epson2254.pdf pdf 6548.84 2022-08-29 13:44:23 Public message
Epson2254a.pdf pdf 6548.61 2022-08-29 13:44:23 Public message
Umowa - załącznik nr 2 - po modyfikacji.doc doc 100 2022-08-30 14:27:18 Public message
zestawienie ofert.xlsx xlsx 9.67 2022-08-31 12:47:16 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności - ul. Wodna.pdf pdf 549.26 2022-09-06 12:44:24 Public message

Announcements

2022-09-06 12:44 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2022-08-31 12:47 Anna Kędzia Zestawienie ofert

zestawienie ofert.xl [...].xlsx

2022-08-31 09:48 Anna Kędzia Link do transmisji z otwarcia postępowanie: https://youtu.be/yij1rSTs7yk
2022-08-30 14:27 Magdalena Włodarek Dzień dobry!
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu informuje, że zostały wprowadzone zmiany do umowy:
- w par. 2 dodaje się pkt. 5
- zmienia formę par. 5 pkt. 4;
- dodaje się w par. 7 pkt. 2;
- zmienia formę par. 12 pkt. 1.
Umowa po modyfikacji stanowi załącznik do wiadomości.
Prosimy, w miarę możliwości, o wycofanie złożonych ofert, i ponowne złożenie nowej oferty z załączoną umową ,,po modyfikacji".
Z góry dziękujemy!

Umowa - załącznik nr [...].doc

2022-08-29 13:44 Magdalena Włodarek W związku z pojawieniem się zapytań do postępowania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada: Pytanie 1: Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania projektu w przypadku nie uzyskania w terminie wymaganych uzgodnień i pozwoleń, np. z PGW Wody Polskie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku udokumentowanych przedłużających się procedur administracyjnych.
Pytanie 2: Prosimy o udostępnienie mapy zawierającej inwentaryzację istniejących sieci z zaznaczeniem projektowanych węzłów włączeniowych oraz określenie przybliżonej długości przedmiotowej sieci.
Odpowiedź: Długość projektowanej sieci wodociągowej ok. 300m. Miejsca węzłów włączeniowych oznaczono na mapie literą A i B (kolor czerwony). Mapa stanowi załącznik do odpowiedzi.
Pytanie 3: Czy teren planowanej inwestycji objęty jest MPZ?
Odpowiedź: Teren nie jest objęty MPZ.
Pytanie 4: Prosimy o przesunięcie termin składania ofert.
Odpowiedź: Termin składania ofert zostanie przesunięty na 31.08.2022r. do g. 10:00.

Epson2254.pdf

Epson2254a.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Wodnej (na odcinku od ul. Długosza do ul. Przybrzeżnej) w Kaliszu. - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew, 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu robót Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania projektu: do 20.12.2022 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 404