Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ROPS.VIII.2205.33.2022 Szkolenie z zakresu samoobrony z wykorzystaniem metod WenDO dla pracownic realizujących zadania dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Deadlines:
Published : 22-08-2022 11:51:00
Placing offers : 29-08-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 8 567 311

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy WenDo.pdf pdf 704.17 2022-08-22 11:51:00 Subject of the order
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 400.56 2022-08-23 09:16:10 Subject of the order
Załącznik nr 2.odt odt 8.39 2022-08-22 11:51:00 Criterion
Załącznik nr 2.odt odt 8.39 2022-08-22 11:51:00 Criterion
wybór wykonawcy.pdf pdf 144.56 2022-09-02 08:46:43 Public message

Announcements

2022-09-02 08:46 Kajetan Walczak Zamawiający publikuje protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie Zapytania ofertowego będący protokołem wyboru wykonawcy.

wybór wykonawcy.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 przeprowadzenie dziesięciu 2-dniowych szkoleń z zakresu samoobrony z wykorzystaniem metody WenDo, dla pracownic z instytucji realizujących zadnia dotyczące wspierania rodziny. Szczegółowy opis określa załącznik Zapytanie ofertowe oraz wzór umowy. Wykonawca wpisuje całkowitą kwotę za wszystkie szkolenia jako 1 całość.

wzór umowy WenDo.pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 50% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zapytanie ofertowe oraz wzór umowy wskazuje terminy realizacji usługi. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, wyposażenia i innych materiałów po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki udziału - Wykonawca oświadcza że spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym pkt 8. Proszę potwierdzić wpisując "Spełniam wszystkie warunki" (0)
6 Kryterium oceny Doświadczenie Trenera 1 25% Poza cenowe kryteria wyboru oferty tj. Doświadczenie trenera/instruktora określa załącznik nr 2 (należy wypełnić i podpisać) Attachment required

Załącznik nr 2.odt

(0)
7 Kryterium oceny Doświadczenie Trenera 2 25% Poza cenowe kryteria wyboru oferty tj. Doświadczenie trenera/instruktora określa załącznik nr 2 (należy wypełnić i podpisać) Attachment required

Załącznik nr 2.odt

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 466