Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.56.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Cyfrowa Gmina. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” z podziałem na części.

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 19-08-2022 12:04:00
Placing offers : 06-09-2022 09:00:00
Offers opening : 06-09-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 284.21 2022-08-19 12:04:00 Proceeding
SWZ WZ.271.56.2022.pdf pdf 2175.93 2022-08-19 12:04:00 Proceeding
SWZ.doc doc 483.5 2022-08-19 12:04:00 Proceeding
ZAL DO SWZ NR 3 SZCZEGOŁOWE OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.zip zip 229.09 2022-08-19 12:04:00 Proceeding
ZAL DO SWZ NR 5 PPU.zip zip 2255.17 2022-08-19 12:04:00 Proceeding
ZAL DO SWZ NR 7 OPIS SPRZETU SKŁADANY PRZEZ WYKONAWCĘ.zip zip 1028.59 2022-08-19 12:04:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI DO SWZ.zip zip 468.99 2022-08-19 12:04:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA .pdf pdf 37.11 2022-08-25 15:16:45 Public message
WYJASNIENIE TRESCI SWZ.odt odt 69.41 2022-08-25 15:16:45 Public message
Wyjasnienie treści SWZ.pdf pdf 137.8 2022-08-25 15:16:45 Public message
ZAL DO SWZ NR 7 OPIS SPRZETU SKŁADANY PRZEZ WYKONAWCĘ PO ZMIANIE.zip zip 529.55 2022-08-25 15:16:45 Public message
ZAL NR 3 DO SWZ SZCZEGOŁOWE OPISY PO ZMIANIE.zip zip 121.9 2022-08-25 15:16:45 Public message
WYJASNIENIE TRESCI SWZ WZ.271.56.2022.pdf pdf 200.56 2022-09-02 13:32:57 Public message
WYJASNIENIE TRESCI SWZ.odt odt 69.42 2022-09-02 13:32:57 Public message
Informacja z otwarcia .odt odt 66.38 2022-09-06 14:40:53 Public message
Informacja z otwracia .pdf pdf 229.44 2022-09-06 14:40:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty platforma.odt odt 69.85 2022-09-20 16:58:27 Public message
WZ.271.56.2022 WYBÓR_PLATFORMA.pdf pdf 333.9 2022-09-20 16:58:27 Public message
UNIEWAZNIENIE CZ.V PLATFORMA.pdf pdf 73.86 2022-09-20 17:08:21 Public message
UNIEWAŻNIENIE CZ 5 PLATFORMA.doc doc 272.5 2022-09-20 17:08:21 Public message
UNIEWAŻNIENIE CZ 4 PLATFORMA.doc doc 282.5 2022-09-20 17:09:21 Public message
UNIEWAŻNIENIE CZIV PLATFORMA.pdf pdf 90.81 2022-09-20 17:09:21 Public message
Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania CZ 7 platforma.pdf pdf 84 2022-09-28 17:42:58 Public message
UNIEWAŻNIENIE CZ 7 PLATFORMA.doc doc 280.5 2022-09-28 17:42:58 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA.pdf pdf 215.31 2022-10-24 13:10:54 Public message

Announcements

2022-10-24 13:10 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-09-28 17:42 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Część VII: Dostawa serwerów kopii zapasowych wraz z dyskami – 2 sztuki

Ogłoszenie o uniewaz [...].pdf

UNIEWAŻNIENIE CZ 7 [...].doc

2022-09-20 17:09 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Część IV: Dostawa serwera – 1 sztuka

UNIEWAŻNIENIE CZ 4 [...].doc

UNIEWAŻNIENIE CZIV [...].pdf

2022-09-20 17:08 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Część V: Dostawa serwerów – 2 sztuki

UNIEWAZNIENIE CZ.V P [...].pdf

UNIEWAŻNIENIE CZ 5 [...].doc

2022-09-20 16:58 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Część I: Dostawa sprzętu komputerowego: stacje robocze – 77 sztuk
Część II: Dostawa sprzętu komputerowego: laptopy – 6 sztuk
Część III: Dostawa urządzenia UTM – 1 sztuka
Część VI: Dostawa serwera kopii zapasowych wraz z dyskami – 1 sztuka
Część VIII: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 sztuka
Część IX: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 sztuka

Informacja o wyborze [...].odt

WZ.271.56.2022 WYBÓR [...].pdf

2022-09-06 14:40 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].odt

Informacja z otwraci [...].pdf

2022-09-06 09:00 Buyer message
CZI: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 270 999,81 zł
CZII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 30 000,00 zł
CZIII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 000,00 zł
CZIV: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20 000,00 zł
CZV: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 40 000,00 zł
CZVI: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15 000,00 zł
CZVII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 000,00 zł
CZVIII: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 13 458,83 zł
CZIX: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 18 000,00 zł
2022-09-02 13:32 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

WYJASNIENIE TRESCI S [...].pdf

WYJASNIENIE TRESCI S [...].odt

2022-08-25 15:16 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
UWAGA: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

1. Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
14.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
(art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia 05.10.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk do dnia 06.09.2022 r. do godz. 09:00.

3. Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 06.09.2022r.
o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 06.09. 2022 roku do godz. 09:00.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

WYJASNIENIE TRESCI S [...].odt

Wyjasnienie treści S [...].pdf

ZAL DO SWZ NR 7 OPIS [...].zip

ZAL NR 3 DO SWZ SZCZ [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1010