Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura /ZO/113/22 Wykonanie aplikacji umożliwiającej sprawdzenie harmonogramów wywozu poszczególnych frakcji odpadów dla każdego punktu adresowego w mieście

Deadlines:
Published : 18-08-2022 13:37:00
Placing offers : 23-08-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
113_ zapytanie ofertowe.pdf pdf 168.21 2022-08-18 13:37:00 Proceeding
113_ zapytanie ofertowe_.pdf pdf 185.74 2022-08-18 13:37:00 Proceeding
113_formularz ofertowy.docx docx 19.62 2022-08-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 1.docx docx 129.58 2022-08-18 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2.docx docx 108.57 2022-08-18 13:37:00 Proceeding

Announcements

2022-09-14 13:33 Maria Klapczyńska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Znaczne rozbieżności w proponowanych cenach wskazują na różnice w wycenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawców. Konsekwencje w postaci kar umownych w przypadku błędnego działania harmonogramów indywidualnych powodują, iż Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie.
2022-08-23 13:22 Maria Klapczyńska MKUO ProNatura /ZO/113/22_odpowiedź na pytanie

Zwracam się z serdeczną prośbą o więcej szczegółów odnośnie poniższej wytycznej: "Prosta walidacja danych wejściowych ze wskazywaniem napotkanych błędów."
Odpowiedź:
Prosta walidacja danych wejściowych ze wskazywaniem napotkanych błędów ma polegać na sprawdzeniu czy w formularzu nie występują dni bez dat. To znaczy: w momencie zaciągania danych do utworzonej aplikacji, jeśli pojawią się poszczególne adresy bez dat, muszą zostać automatycznie wskazane, celem uzupełnienia brakujących danych.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie aplikacji umożliwiającej sprawdzenie harmonogramów wywozu poszczególnych frakcji odpadów dla każdego punktu adresowego w mieście Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, proszę wpisać wartość netto z kolumny 5 wiersz "Razem" 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - uruchomienie aplikacji do dnia 12 października 2022 r., utrzymanie aplikacji przez okres 26 miesięcy od momentu uruchomienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 889