Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.56.2022/AS Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II.

Agnieszka Szatkowska
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 23-08-2022 09:34:00
Placing offers : 23-09-2022 12:00:00
Offers opening : 23-09-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
do OPZ Załącznik nr 1 Wykaz ulic do utrzymania czystości.ods ods 26.82 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
do OPZ Załącznik nr 2 Wykaz śmietniczek.odt odt 19.5 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
do OPZ Załącznik nr 3 Wykaz chodników do akcji zimowej.ods ods 19.23 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
do OPZ Załącznik nr 4 Przystanki autobusowe.xls xls 27.5 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
do OPZ Załącznik nr 5 Formularz ofertowy.ods ods 21.57 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
do OPZ załącznik nr 6-1.odt odt 3094.34 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
do umowy Załącznik nr 1 Wykaz ulic do utrzymania czystości.ods ods 26.91 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
do umowy Załącznik nr 2 Wykaz śmietniczek.odt odt 19.44 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
do umowy Załącznik nr 3 Wykaz chodników do akcji zimowej.ods ods 19.21 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
do umowy Załącznik nr 4 Przystanki autobusowe.xls xls 28 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
do umowy Załącznik nr 5 Formularz cenowy.ods ods 25.4 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
do umowy załącznik nr 6-1.odt odt 3094.71 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
Dział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 129.88 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 201.56 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
SWZ PN.pdf pdf 501.67 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 80.67 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
espd-request.xml xml 126.25 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
2022-OJS161-459149-pl.pdf pdf 120.13 2022-08-23 09:34:00 Proceeding
informacja.pdf pdf 362.81 2022-09-19 09:18:25 Public message
załaczniki w wersji edytowalnej.odt odt 18.39 2022-09-19 09:22:36 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 356.45 2022-09-23 13:10:29 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 355.38 2022-10-19 13:01:10 Public message

Announcements

2022-10-19 13:01 Agnieszka Szatkowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-23 13:10 Agnieszka Szatkowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-23 12:00 Buyer message Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 tj) informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 3 406 063,50 zł brutto.
2022-09-19 09:22 Agnieszka Szatkowska Załączniki w wersji edytowalnej

załaczniki w wersji [...].odt

2022-09-19 09:18 Agnieszka Szatkowska Informacja dla Wykonawców dotycząca Załącznika nr 5 do OPZ i Umowy.

informacja.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 688