Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/22 Z DN. 17.08.2022 Zakup oraz montaż rolet zewnętrznych we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Pawilonie „A” przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 17-08-2022 15:10:00
Placing offers : 31-08-2022 12:00:00
Offers opening : 31-08-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 68.17 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
SWZ Zakup oraz montaż rolet zewnętrznych we Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Pawilonie „A” przy ulicy Karmelkowej 29, we Wrocławiu.docx docx 52.18 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy protokół konieczności.docx docx 23.08 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy .docx docx 24.89 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 23 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 21.46 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 21.71 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Udostępnianie zasobów.docx docx 20.08 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy wzór karty gwarancyjnej.docx docx 21.25 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy.docx docx 43.22 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do Umowy oświadczenie podwykonawcy.docx docx 19.41 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 37.97 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do Umowy Klauzula Informacyjna RODO.docx docx 18.55 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Rysunek.pdf pdf 47.5 2022-08-17 15:10:00 Proceeding
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 29.08.docx docx 121.08 2022-08-29 18:22:58 Public message
INFROMACJA O KWOCIE II 8.22.docx docx 15.25 2022-08-31 11:54:46 Public message
OTWARCIE OFERT II 8.22 II WARR.docx docx 14.4 2022-08-31 12:55:39 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY II 8.22 II WARR.docx docx 16.65 2022-09-02 08:49:21 Public message

Announcements

2022-09-02 08:49 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

INFORMACJA O WYBORZE [...].docx

2022-08-31 12:55 Hanna Kiec-Gawroniak Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące oferty. Opis w zał.

OTWARCIE OFERT II 8. [...].docx

2022-08-31 11:54 Hanna Kiec-Gawroniak Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 51 000 (pięćdziesiąt jeden tysięcy) zł brutto.

INFROMACJA O KWOCIE [...].docx

2022-08-29 18:22 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. przesyłam odpowiedź na pytanie dot. postępowania. Pozdrawiam, Team WARR

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 649