Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.20.2022.ŁP Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Inżynier Kontraktu

Deadlines:
Published : 17-08-2022 14:35:00
Placing offers : 25-08-2022 12:00:00
Offers opening : 25-08-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022BZP 0030867901 z dn. 17.08.2022 r..pdf pdf 152.2 2022-08-17 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 155.99 2022-08-17 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 i 4 do SWZ - Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 135.59 2022-08-17 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 129.36 2022-08-17 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenia o aktualności danych.docx docx 130.6 2022-08-17 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 i 8 do SWZ Wykaz usług i wykaz osób.docx docx 146.47 2022-08-17 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 433.02 2022-08-17 14:35:00 Proceeding
SWZ Inżynier Kontraktu baza sportowo-edukacyjna.pdf pdf 511.21 2022-08-17 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 303.54 2022-08-17 14:35:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ z dn. 22.08.2022 r.pdf pdf 192.28 2022-08-22 14:45:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.08.2022 r.pdf pdf 155.46 2022-08-25 13:57:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 31.08.2022 r.pdf pdf 185.98 2022-08-31 15:22:29 Public message

Announcements

2022-08-31 15:22 Łukasz Piątek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 31.08.2022 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-25 13:57 Łukasz Piątek Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.08.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-25 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 600.000,00 zł brutto.
2022-08-22 14:45 Łukasz Piątek Wyjaśnienie treści SWZ z dn. 22.08.2022 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 776