Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BGP.271.11.2022 Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach

Jarosław Wojtak
Gmina Oleszyce
Deadlines:
Published : 12-08-2022 11:33:00
Placing offers : 04-10-2022 10:00:00
Offers opening : 04-10-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 105.98 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 101.66 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 99.01 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 99.87 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.docx docx 100.14 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówi.docx docx 101.22 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.docx docx 131.24 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy cz. 1.PDF PDF 1122.64 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Program Funkcjonalno-Użytkowy cz. 2.PDF PDF 725.41 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 100 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Wykaz osób.docx docx 100.41 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 751.25 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.64 2022-08-12 11:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 46.32 2022-08-19 11:13:52 Public message
Zmiana_SWZ_nr1.pdf pdf 815.6 2022-08-19 11:13:52 Public message
Ekspertyza i inwentaryzacja.zip zip 5534.62 2022-08-19 11:13:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 36.94 2022-08-31 11:17:48 Public message
Zmiana_SWZ_nr2.pdf pdf 750.25 2022-08-31 11:17:48 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 07.09.2022.pdf pdf 1572.17 2022-09-07 12:48:56 Public message
PRZEDMIAR WSKAŹNIKOWY BGP.271.11.2022.pdf pdf 1505.63 2022-09-07 12:48:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf pdf 36.94 2022-09-07 14:21:33 Public message
Zmiana SWZ nr 3.pdf pdf 811.05 2022-09-07 14:21:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4.pdf pdf 390.46 2022-09-13 11:12:09 Public message
zmiana SWZ nr 4.pdf pdf 822.04 2022-09-13 11:12:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5.pdf pdf 390.28 2022-09-21 15:00:04 Public message
Zmiana SWZ nr 5.pdf pdf 821.6 2022-09-21 15:00:04 Public message
Odpowiedzi na pytania wykonawców.pdf pdf 2648.87 2022-09-28 13:11:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6.pdf pdf 404.51 2022-09-28 13:14:48 Public message
Zmiana treści SWZ nr 6.pdf pdf 1130.44 2022-09-28 13:14:48 Public message
Zmiana - odpowiedzi do wyjaśnień z dnia 28.09.2022r.pdf pdf 432.42 2022-09-29 11:24:30 Public message
INFORMACJA O KWOCIE OFERTY BGP.271.11.2022.pdf pdf 232.63 2022-10-04 10:00:56 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 427.7 2022-10-04 14:41:15 Public message
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY.pdf pdf 901.07 2022-10-28 14:29:44 Public message
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA.pdf pdf 691.05 2022-10-28 14:29:44 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
1. Formularz oferty.pdf pdf 350.36
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
potwierdzenie_operacji_wadium.pdf pdf 46.17
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Gwarancja zapłaty Wadium - podpis.pdf pdf 303.14

Announcements

2022-10-28 14:29 Jarosław Wojtak Miasto i Gmina Oleszyce informuje o odrzuceniu oferty wykonawcy wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, który złożył najkorzystniejszą ofertę, oraz o unieważnieniu postępowania nr. BGP.271.11.2022.

INFORMACJA O ODRZUC [...].pdf

INFORMACJA O UNIEWAŻ [...].pdf

2022-10-04 14:41 Jarosław Wojtak Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-10-04 14:36 Jarosław Wojtak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-10-04 10:00 Jarosław Wojtak Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

2022-10-04 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 5 000 000,00 zł brutto.
2022-09-29 11:24 Jarosław Wojtak ZMIANA odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ - nr 1
Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 1 zadane przez wykonawcę nr II opublikowanych wyjaśnień z dnia 28.09.2022r.

Zmiana - odpowiedzi [...].pdf

2022-09-28 13:14 Jarosław Wojtak Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ nr [...].pdf

2022-09-28 13:11 Jarosław Wojtak Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ - nr 1

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-09-21 15:00 Jarosław Wojtak Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ nr 5.pdf

2022-09-21 14:54 Jarosław Wojtak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-09-13 11:12 Jarosław Wojtak Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana SWZ nr 4.pdf

2022-09-07 14:21 Jarosław Wojtak Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ nr 3.pdf

2022-09-07 12:48 Jarosław Wojtak Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ - nr 1

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

PRZEDMIAR WSKAŹNIKOW [...].pdf

2022-09-07 11:58 Jarosław Wojtak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-31 11:17 Karol Kalmuk Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ_nr2.pdf

2022-08-31 11:15 Karol Kalmuk The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-19 11:13 Karol Kalmuk Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana_SWZ_nr1.pdf

Ekspertyza i inwenta [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2050