Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZS4.274.11.2022 TERMOMODERNIZACJA WARSZTATU REMONTOWO – NAPRAWCZEGO

Justyna Gabrychowicz
Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
Deadlines:
Published : 12-08-2022 13:20:00
Placing offers : 30-08-2022 10:00:00
Offers opening : 30-08-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 104.42 2022-08-12 13:20:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 623.75 2022-08-12 13:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna.7z 7z 2629.5 2022-08-12 13:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 35.06 2022-08-12 13:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 48.5 2022-08-12 13:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO).doc doc 69 2022-08-12 13:20:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 306.35 2022-08-12 13:20:00 Proceeding
Rysunki - elewacje i rzut.7z 7z 145.14 2022-08-23 19:03:41 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 23.08.2022 r..pdf pdf 463.07 2022-08-23 19:03:41 Public message
Zdjęcia budynku.7z 7z 26933.32 2022-08-23 19:03:42 Public message
Zestawienie stolarki okienno-drzwiowej.pdf pdf 144.02 2022-08-23 19:03:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert - 30.08.2022.pdf pdf 118.78 2022-08-30 10:31:10 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 13.09.2022.pdf pdf 541.75 2022-09-13 22:34:39 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania - 12.10.2022 r..pdf pdf 47.62 2022-10-12 20:24:32 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania - 12.10.2022 r..pdf pdf 36.91 2022-10-12 20:24:32 Public message

Announcements

2022-10-12 20:24 Justyna Gabrychowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania - 12.10.2022 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania - 12.10.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-09-13 22:34 Justyna Gabrychowicz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 13.09.2022

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-08-30 10:31 Justyna Gabrychowicz Informacja z otwarcia ofert - 30.08.2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-30 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia wartość gross w wysokości 279 000,00 zł.
2022-08-23 19:03 Justyna Gabrychowicz Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ - 23.08.2022 r.

Rysunki - elewacje i [...].7z

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Zdjęcia budynku.7z

Zestawienie stolarki [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 595