Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.2111.09.2022 BUDOWA OGRODZENIA ORAZ UTWARDZENIA TERENU PRZY BUDYNKU KANCELARII LEŚNICTWA CZARNA WIEŚ KOŚCIELNA NA DZIAŁCE O NR EWID. GRUNTU 334/3,OBRĘB GEOD. CZARNA WIEŚ KOŚCIELNA, JEDNOSTKA EWID. CZARNA BIAŁOSTOCKA.

Deadlines:
Published : 22-08-2022 13:39:00
Placing offers : 06-09-2022 08:30:00
Offers opening : 06-09-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki 1 - 16 do SWZ.7z 7z 14961.72 2022-08-22 13:39:00 Proceeding
_SWZ Czarna Wieś Kościelna.pdf pdf 14800.32 2022-08-22 13:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 98.73 2022-08-22 13:39:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinalizowanie zamówienia.pdf pdf 258.11 2022-09-06 09:24:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 279.85 2022-09-06 12:35:54 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 343.99 2022-09-07 14:53:12 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 62.88 2022-09-16 10:02:30 Public message
Ogłoszenie o realizacji umowy.pdf pdf 56.72 2022-10-25 09:31:53 Public message

Announcements

2022-10-25 09:31 Piotr Rybarski Ogłoszenie o realizacji umowy

Ogłoszenie o realiza [...].pdf

2022-09-16 10:02 Piotr Rybarski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-07 14:53 Piotr Rybarski Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-06 12:35 Piotr Rybarski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-06 09:24 Piotr Rybarski Informacja dotycząca kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 641