Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie nr 2022/BZP 00302661 z dnia 2022-08-11 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych oraz urządzeń peryferyjnych. Nr postępowania 31/Z-32/7439/PN/2022/D

Deadlines:
Published : 11-08-2022 14:35:00
Placing offers : 25-08-2022 11:00:00
Offers opening : 25-08-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022_BZP 00302661_01.pdf pdf 58.65 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8502.62 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 33.95 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 370.71 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.docx docx 76.31 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 790.64 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 21.33 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 339.73 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 19.88 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 330.8 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 49.5 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 431.4 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 21.54 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 326.54 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.docx docx 26.21 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.pdf pdf 432.54 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 21.16 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 330.42 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 246.86 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 742.07 2022-08-11 14:35:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 339.37 2022-08-17 12:48:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 320.87 2022-08-25 13:09:53 Public message
Informacja 07.09.2022 r..pdf pdf 270.17 2022-09-07 12:18:33 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I.pdf pdf 243.43 2022-09-15 12:40:03 Public message
Informacja o ponownym wyborze oferty część I.pdf pdf 270.08 2022-09-29 13:47:16 Public message

Announcements

2022-09-29 13:47 Iwona Łaszewska Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I zamówienia

Informacja o ponowny [...].pdf

2022-09-15 12:40 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części I zamówienia

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-07 12:18 Anna Łęgowik Informacja

Informacja 07.09.202 [...].pdf

2022-08-25 13:09 Janusz Sibilski Dzień dobry,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Janusz Sibilski

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-25 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 166 798,91 zł, w tym na część I zamówienia - 900 002,07 zł; na część II zamówienia - 266 796,84 zł.
2022-08-17 12:48 Janusz Sibilski Szanowni Państwo,
W załączenie wyjaśnienie treści SWZ.
Z poważanie
Janusz Sibilski

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1180