Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.8.2022 Budowa parkingu przy ul. Cholewińskiego

Marcin Turalski
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Published : 12-08-2022 14:08:00
Placing offers : 30-08-2022 11:00:00
Offers opening : 30-08-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik Nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 735.09 2022-08-12 14:08:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 110.99 2022-08-12 14:08:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 1120.77 2022-08-12 14:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 61781.36 2022-08-12 14:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 34.08 2022-08-12 14:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 43.5 2022-08-12 14:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO).doc doc 64.5 2022-08-12 14:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 624.18 2022-08-30 12:24:39 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf pdf 440.37 2022-09-02 12:17:35 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 55.44 2022-09-13 12:56:23 Public message

Announcements

2022-09-13 12:56 Marcin Turalski Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-02 12:17 Marcin Turalski Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o odrz [...].pdf

2022-08-30 12:24 Marcin Turalski Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-30 11:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi gross 585 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 658