Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PA.271.19.2022.EL II postępowanie na zadanie : „Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Edyta Liczner
Urząd Gminy Lubań
Deadlines:
Published : 10-08-2022 14:49:00
Placing offers : 06-09-2022 09:00:00
Offers opening : 06-09-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu-.pdf pdf 132.29 2022-08-10 14:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 12840.21 2022-08-10 14:49:00 Proceeding
formularze.docx docx 242.65 2022-08-10 14:49:00 Proceeding
dok. do publikacji.7z 7z 3057.3 2022-08-10 14:49:00 Proceeding
ogł. o zmianie ogł..pdf pdf 36.92 2022-08-24 15:49:18 Proceeding
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA ofert.pdf pdf 309.85 2022-08-24 15:49:25 Proceeding
aktualizacja -formularze.docx docx 243.03 2022-08-25 08:08:30 Proceeding
inf. z otw. ofert.pdf pdf 172.5 2022-09-06 11:08:27 Public message
inf. o unieważnieniu.pdf pdf 176.49 2022-10-05 08:12:19 Public message

Announcements

2022-10-05 08:12 Edyta Liczner Informacja o unieważnieniu postępowania

inf. o unieważnieniu [...].pdf

2022-09-06 11:08 Edyta Liczner INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

inf. z otw. ofert.pd [...].pdf

2022-09-06 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę w wysokości 3 090 051,23 zł brutto.
2022-08-24 15:52 Edyta Liczner UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin :
06.09.2022 r. godz. 09:00- termin składania ofert
06.09.2022 godz. 10:00 - termin otwarcia ofert

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1253