Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AD.271.8.2022 Brodnicka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Gmina Miasta Brodnicy
Gmina Miasta Brodnicy
Deadlines:
Published : 09-08-2022 13:29:00
Placing offers : 09-09-2022 10:00:00
Offers opening : 09-09-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogl.o.zamowieniu.2022-OJS152-434179-pl.pdf pdf 269.01 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Brodnicka_GZ_SWZ.energia.pdf pdf 335.94 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 175.24 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Zal_1b_wykaz_PPE.xlsx xlsx 28.9 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Zal_1c_wykaz_PPE.xlsx xlsx 70.12 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 36.89 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ (1).docx docx 50.81 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.docx docx 26.99 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.docx docx 26.69 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 26.16 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 21.98 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_aktualnosc.docx docx 26.14 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.28 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.docx docx 68.83 2022-08-09 13:29:00 Proceeding
Informacja o kwocie.energia.pdf pdf 42.75 2022-09-09 10:33:05 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.energia.pdf pdf 42.77 2022-09-09 11:20:16 Public message
Ogloszenie o uniewaznieniu postepowania.energia.pdf pdf 64.67 2022-09-20 10:49:27 Public message
Ogloszenie o uniewaznieniu postepowania — cz.II.energia.pdf pdf 68.91 2022-10-06 12:28:49 Public message

Announcements

2022-10-06 12:28 Gmina Miasta Brodnicy Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla części nr II zamówienia.

Ogloszenie o uniewaz [...].pdf

2022-09-20 10:49 Gmina Miasta Brodnicy Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla części nr I i nr III zamówienia.

Ogloszenie o uniewaz [...].pdf

2022-09-09 11:20 Gmina Miasta Brodnicy Informacja z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].pdf

2022-09-09 10:33 Gmina Miasta Brodnicy Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 788