Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MK.2370.6.2022 Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów – ETAP III

Deadlines:
Published : 08-08-2022 16:49:00
Placing offers : 31-08-2022 10:00:00
Offers opening : 31-08-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.83 2022-08-08 16:49:00 Proceeding
2. Dokumenty zamówienia.7z 7z 829.96 2022-08-08 16:49:00 Proceeding
5. Załącznik Nr 1 OPZ.7z 7z 471395.18 2022-08-08 16:49:00 Proceeding
22. Wyjaśnienia treści SWZ 29.08.2022.doc doc 214 2022-08-29 11:42:34 Public message
26. Informacja z otwarcia ofert.doc doc 47 2022-08-31 14:32:03 Public message
38. Informacja na stronę o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 100.41 2022-11-17 15:10:32 Public message

Announcements

2022-11-17 15:10 Monika Littmann Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

38. Informacja na st [...].pdf

2022-08-31 14:32 Monika Littmann Informacja z otwarcia ofert

26. Informacja z otw [...].doc

2022-08-31 10:00 Buyer message Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - 9.000.000,- zł
2022-08-29 11:42 Monika Littmann Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 29 sierpnia 2022 r.

22. Wyjaśnienia treś [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1343