Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.12.2022 Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie

Małgorzata Filipek-Orwat
Gmina Mosina Department: BZP
Deadlines:
Published : 04-08-2022 13:48:00
Placing offers : 01-09-2022 12:00:00
Offers opening : 01-09-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 99.58 2022-08-04 13:48:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 5041.29 2022-08-04 13:48:00 Proceeding
3. SWZ (doc).zip zip 468.85 2022-08-04 13:48:00 Proceeding
4. zał. nr 4a-Przedmiar robót.zip zip 1100.02 2022-08-04 13:48:00 Proceeding
5. zał. nr 4b-STWIOR.zip zip 7891.41 2022-08-04 13:48:00 Proceeding
6. zał. nr 4c-Dokumentacja projektowa.zip zip 52824.14 2022-08-04 13:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.41 2022-08-17 10:27:36 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ.pdf pdf 168.92 2022-08-17 10:30:29 Public message
Kosztorysy ofertowe - wersja edytowalna.zip zip 53.27 2022-08-17 10:30:29 Public message
SOR Dembowskiego.zip zip 4522.81 2022-08-17 10:30:29 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.docx docx 34.08 2022-08-22 12:42:50 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 31.65 2022-08-22 12:42:50 Public message
MODYFIKACJA SWZ 2.pdf pdf 93.07 2022-08-24 10:33:27 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf pdf 39.13 2022-08-24 10:33:27 Public message
Kosztorys ofertowy - Żeromskiego.pdf pdf 72.13 2022-08-24 10:33:27 Public message
7-Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 66.88 2022-09-01 14:15:59 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Dembowskiego.pdf pdf 102.04 2022-09-23 13:52:19 Public message

Announcements

2022-09-23 13:52 Magdalena Rembalska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-09-01 14:15 Małgorzata Filipek-Orwat Informacja z otwarcia ofert

7-Informacja z otwar [...].pdf

2022-08-24 10:33 Magdalena Rembalska UWAGA: MODYFIKACJA SWZ 2, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2

MODYFIKACJA SWZ 2.pd [...].pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

Kosztorys ofertowy - [...].pdf

2022-08-24 10:31 Magdalena Rembalska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-22 12:42 Magdalena Rembalska Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-17 10:30 Magdalena Rembalska WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i MODYFIKACJA SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Kosztorysy ofertowe [...].zip

SOR Dembowskiego.zip

2022-08-17 10:27 Magdalena Rembalska OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1121