Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AS/BZP/03/2022 Prace konserwatorskie w budynku Akademii Sztuki przy Al. Niepodległości 40 w Szczecinie

Zamówienia Publiczne
Akademia Sztuki w Szczecinie
Deadlines:
Published : 04-08-2022 12:54:00
Placing offers : 22-08-2022 10:00:00
Offers opening : 22-08-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20220804 Ogłoszenie o zamówieniu - prace konserwatorskie.pdf pdf 160.74 2022-08-04 12:54:00 Proceeding
20220804 SWZ - Prace konserwatorskie.pdf pdf 1767.88 2022-08-04 12:54:00 Proceeding
20220804 Załącznik nr 4 i 5 do SWZ - Wykaz usług i wykaz osób.docx docx 51.3 2022-08-04 12:54:00 Proceeding
20220804 Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 926.4 2022-08-04 12:54:00 Proceeding
20220804 Załączniki nr 1 - 3 do SWZ.docx docx 55.72 2022-08-04 12:54:00 Proceeding
Zalacznik nr 1b do SWZ - Badania konserwatorskie i program prac konserwatorskich.pdf pdf 3285.59 2022-08-04 12:54:00 Proceeding
Załacznik nr 1a do SWZ - Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej.docx docx 2060.63 2022-08-04 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - ST-00 - Prace-konserwatorskie ściany, Pałac Niepodległości-2022.docx docx 130.52 2022-08-04 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - Załączniki nr 2 i 3 do Specyfikajcji technicznej - rzuty.pdf pdf 2800.66 2022-08-04 12:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1c do SWZ - Przedmiar robót.pdf pdf 207.85 2022-08-04 12:54:00 Proceeding
20220626 Zawiadomienie o unieważnieniu podstępowania.pdf pdf 36.5 2022-08-26 11:00:07 Public message

Announcements

2022-08-26 11:00 Zamówienia Publiczne Szanowni Państwo
Zamawiający załącza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


Z poważaniem
Beata Laskowska
Akademia Sztuki w Szczecinie

20220626 Zawiadomien [...].pdf

2022-08-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 300 012,01 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 395