Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Cykliczne dostawy w sezonie grzewczym 2022/2023 węgla, peletu i ekogroszku do obiektów gminnych

Marcin Bernat
Gmina Nowa Ruda
Deadlines:
Published : 01-08-2022 22:01:00
Placing offers : 11-08-2022 10:00:00
Offers opening : 12-08-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Dostawa węgla_2022.pdf pdf 376.89 2022-08-01 22:01:00 Proceeding
Umowa dostawa węgla 01.08.2022.docx docx 46.07 2022-08-01 22:01:00 Proceeding
Ogłoszenie Dostawa węgla_2022 01.08.2022.pdf pdf 112.26 2022-08-01 22:01:00 Proceeding
Załączniki do SWZ Dostawa węgla 28.07.2022.docx docx 81.04 2022-08-01 22:01:00 Proceeding
SKM_C224e22081205471.pdf pdf 215.64 2022-08-12 17:52:10 Public message
Unieważnienie Dostawa węgla 23.08.2022.pdf pdf 227.08 2022-08-25 10:58:53 Public message

Announcements

2022-08-25 10:58 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie Dostaw [...].pdf

2022-08-12 17:52 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informacje o ofertach złożonych w postępowaniu

SKM_C224e22081205471 [...].pdf

2022-08-11 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 432 652,50 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 266