Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-11/2022 Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją, w ramach zadania pn. Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu między budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 01-08-2022 14:16:00
Placing offers : 09-08-2022 10:00:00
Offers opening : 09-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.25 2022-08-01 14:16:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1261.83 2022-08-01 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 771.54 2022-08-01 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 11do SWZ projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 907.27 2022-08-01 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.7z 7z 12543.9 2022-08-01 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.7z 7z 12427.58 2022-08-01 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia.pdf pdf 404.42 2022-08-01 14:16:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 361.54 2022-08-05 11:25:05 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 420.95 2022-08-09 12:42:33 Public message
informacja o wyborze.pdf pdf 423.06 2022-08-18 14:11:05 Public message

Announcements

2022-08-18 14:11 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostepnia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-09 12:42 Ewa Świątek Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu

Informacja o złożony [...].pdf

2022-08-09 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 492 000,00 zł brutto
2022-08-05 11:25 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w postępowaniu na wykonanie nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją, w ramach zadania pn. Wykonanie nawierzchni i ogrodzenia wewnętrznego placu między budynkami kampusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417