Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-2022/22/114/IR Dostawy wykładziny dywanowej, pcv oraz elementów łączących

Justyna Gruszczyńska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 03-08-2022 14:23:00
Placing offers : 12-08-2022 10:00:00
Offers opening : 12-08-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.27 2022-08-03 14:23:00 Proceeding
SWZ WZP-2022-22-114-IR.pdf pdf 955.77 2022-08-03 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.xlsx xlsx 13.52 2022-08-03 14:23:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - wersja edytowalna.docx docx 21.33 2022-08-03 14:23:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 405.87 2022-08-12 12:27:57 Public message
WZP_2133_2022_22 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 71.89 2022-08-12 12:27:57 Public message
WZP_2307_2022_22 Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 138.81 2022-09-07 14:12:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf pdf 246.25 2022-09-07 14:12:58 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.64 2022-10-04 12:31:46 Public message

Announcements

2022-10-04 12:31 Justyna Gruszczyńska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-10-04 12:21 Justyna Gruszczyńska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-09-07 14:12 Justyna Gruszczyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.

WZP_2307_2022_22 Inf [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-12 12:27 Justyna Gruszczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

WZP_2133_2022_22 Inf [...].pdf

2022-08-12 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 174 660,00 PLN gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 432