Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FSM-2022-07-08 Dostawa sprzętu medycznego w tym co najmniej 10 monitorów parametrów życiowych (kardiomonitorów) (cz.1), co najmniej 10 defibrylatorów klinicznych (cz.2.) oraz 20 aparatów do wykonywania 12-odprowadzeniowego EKG (cz.3.) do magazynu w Pruszkowie z opcją zwiększenia dostaw o 30 sztuk w każdej części zamówienia.

Deadlines:
Published : 28-07-2022 10:58:00
Placing offers : 04-08-2022 12:00:00
Offers opening : 04-08-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji (w załączeniu "Procedura zamówień w FSM na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej").

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Przedmiotem Zapytania jest dostawa sprzętu medycznego w tym 

- co najmniej 10 monitorów parametrów życiowych (kardiomonitorów) (cz.1), 

- co najmniej  10 defibrylatorów klinicznych (cz.2.) 

- co najmniej 20  aparatów do wykonywania 12-odprowadzeniowego EKG (cz.3.) 

do magazynu w Pruszkowie z opcją zwiększenia dostaw o 30 sztuk w każdej części zamówienia

Przedmioty zapytania będą docelowo przekazane jako humanitarna pomoc medyczna na Ukrainę.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Procedura zamówień w FSM na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej.pdf pdf 852.69 2022-07-28 10:58:00 Proceeding
FSM-2022-07-08_Zapytanie ofertowe.pdf pdf 558.2 2022-07-28 10:58:00 Proceeding
FSM-2022-07-08_Zalacznik1 Specyfikacja Techniczna.pdf pdf 550.95 2022-07-28 10:58:00 Proceeding
FSM-2022-07-08_Formularz ofertowy.docx docx 38.77 2022-07-28 10:58:00 Proceeding
FSM-2022-07-08_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 617.33 2022-08-04 14:16:11 Public message
FSM-2022-07-08 Protokol Ocena Ofert - podpisane.pdf pdf 598.46 2022-08-17 13:04:06 Public message
FSM-2022-07-08 Protokol Ocena Ofert_2022-08-18 - podpisane.pdf pdf 500.23 2022-08-18 13:08:04 Public message

Announcements

2022-08-18 13:08 Przetargi FSM Wyniki Zapytania Ofertowego
nr FSM-2022-07-08
ogłoszenie nr 2


Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu na dostawę do magazynu w Pruszkowie sprzętu medycznego w tym – co najmniej 10 monitorów parametrów życiowych (kardiomonitorów) (cz.1), co najmniej 10 defibrylatorów klinicznych (cz.2.) oraz co najmniej 20 aparatów do wykonywania 12-odprowadzeniowego EKG (cz.3.). uwzględniła odwołanie firmy Walmed sp. z o.o. w zakresie pierwszej części zamówienia i uznała, że oferta firmy Walmed jest zgodna z warunkami zamówienia.


Oferta realizacji zamówienia w zakresie 1 części (co najmniej 10 monitorów parametrów życiowych -kardiomonitorów) złożona przez Walmed spółka z o.o., 05-500 Jastrzębie, ul. Ptaków Leśnych 73, NIP: 951-20-23-210 o wartości 138 240 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.


Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”.


W załączeniu
a) Protokół Oceny Ofert

FSM-2022-07-08 Proto [...].pdf

2022-08-17 13:04 Przetargi FSM Wyniki Zapytania Ofertowego
nr FSM-2022-07-08Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w postępowaniu na dostawę do magazynu w Pruszkowie sprzętu medycznego w tym – co najmniej 10 monitorów parametrów życiowych (kardiomonitorów) (cz.1), co najmniej 10 defibrylatorów klinicznych (cz.2.) oraz co najmniej 20 aparatów do wykonywania 12-odprowadzeniowego EKG (cz.3.). wybrano najkorzystniejsze oferty.


Oferta realizacji zamówienia w zakresie 1 części (co najmniej 10 monitorów parametrów życiowych -kardiomonitorów) złożona przez Bjeska spółka z o.o. spółka komandytowa, 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 33, NIP: 7792299980 o wartości 148 894,20 została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

Oferta realizacji zamówienia w zakresie 2 części (co najmniej 10 defibrylatorów klinicznych) złożona przez RescuLine Sp. z o. o.; ul. Kokosowa 67/4; 65-120 Zielona Góra; NIP: 9292025163o wartości 850 745,60 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.

Oferta realizacji zamówienia w zakresie 3 części (co najmniej 20 aparatów do wykonywania 12-odprowadzeniowego EKG) złożona przez M4MEDICAL Sp. z.o.o. ul. Nałęczowska 14; 20-701 Lublin, NIP 7123131335 o wartości 82 080,00 zł została uznana za najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego.


Zapytanie ofertowe było przeprowadzone w oparciu o „Procedurę zamówień w Fundacji Solidarności Międzynarodowej na rzecz Ukrainy w sytuacji nadzwyczajnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainie”.


W załączeniu
a) Protokół Oceny Ofert

FSM-2022-07-08 Proto [...].pdf

2022-08-04 14:16 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

Załączamy informację z otwarcia ofert.

FSM-2022-07-08_Infor [...].pdf

2022-08-04 12:00 Buyer message Dziękujemy za złożenie zamówienia, informujemy, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, bez uwzględnienia opcji zwiększenia dostaw, wynosi 1500 000 zł. W dniu odszyfrowania i otwarcia ofert opublikujemy komunikat z informacją o oferentach, wartości ofert oraz proponowanym terminie dostawy. W kolejnych dniach opublikujemy wyniki postępowania oraz załączymy protokół prac Komisji Przetargowej.
2022-08-03 11:08 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zamawiający dopuści do oceny urządzenia w części 1. wyposażone w wielorazowe przewody z czujnikami do pomiaru temperatury (5 szt. do każdego urządzenia).

FSM
2022-08-02 13:13 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zamawiający dopuści aparaty EKG z filtrem zakłóceń mięśniowych 20, 40, 100, 150Hz oraz defibrylatory umożliwające monitorowanie kompresji klatki piersiowej w formie monitorowania EtCO2.

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Solidarności Międzynarodowej
2022-07-29 12:24 Przetargi FSM Szanowni Państwo,

Informujemy, że składana oferta nie musi dotyczyć jednego modelu urządzenia - Zamawiający dopuści do oceny ofertę, w której poszczególne części zamówienia będą skompletowane z urządzeń pochodzących od różnych producentów, pod warunkiem, że spełnią one wymagania techniczne zawarte w Formularzu Ofertowym.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 kardiomonitory opis ceny - zob. paragraf 3 Zapytania opis wymagań - zob. załącznik nr 1 szczegółowe wymagania techniczne, dla części 1 Zapytania 10 pc. - (0)
2 defibrylatory kliniczne opis ceny - zob. paragraf 3 Zapytania opis wymagań - zob. załącznik nr 1 szczegółowe wymagania techniczne, dla części 2 Zapytania 10 pc. - (0)
3 aparaty EKG opis ceny - zob. paragraf 3 Zapytania opis wymagań - zob. załącznik nr 1 szczegółowe wymagania techniczne, dla części 3 Zapytania 20 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6356 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zamawiający dokona przedpłaty 50% ceny w ciągu 5ciu dni roboczych od podpisania umowy kupna/sprzedaży; a pozostałe 50% ceny w ciągu 7 dni od dostawy towaru i otrzymania faktury końcowej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Oczekiwany termin dostawy do Warszawy: w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy kupna-sprzedaży. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Cena powinna obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w ramach świadczonej przez Wykonawcę usługi (w tym podatek VAT, koszty towaru, koszty dowozu do magazynu w Pruszkowie. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Terminowość dostawy 10% zob. §11. Kryteria oceny ofert (0)
6 Formularz Ofertowy - Ofertę proszę przygotować na załączonym formularzu oraz podpisać zgodnie z wymogami par.8.3. Zapytania Ofertowego. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1115