Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.7.2022.E Bydgoska Grupa Zakupowa.Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r

Magdalena Sikora
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 05-08-2022 10:11:00
Placing offers : 08-09-2022 11:00:00
Offers opening : 08-09-2022 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 269.08 2022-08-05 10:11:00 Proceeding
2. specyfikacja warunków zamówienia.docx.pdf pdf 1019.17 2022-08-05 10:11:00 Proceeding
3. Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 46.95 2022-08-05 10:11:00 Proceeding
4. Zal_3_JEDZ.docx docx 57.61 2022-08-05 10:11:00 Proceeding
5. Wykazy punktów poboru Zal_1a, 1b, 1c, 1d.zip zip 374.93 2022-08-05 10:11:00 Proceeding
6. Zał. 3a oświadczenie art. 5k, Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.zip zip 46.28 2022-08-05 10:11:00 Proceeding
7. Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 30.46 2022-08-05 10:11:00 Proceeding
8. Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 21.55 2022-08-05 10:11:00 Proceeding
9. Zał. 6.1 Oświadczenie o aktualności danych, Zał._6.2 Oświadczenie o aktualności art. 5k.zip zip 31.68 2022-08-05 10:11:00 Proceeding
10. Projektowane_postanowienia_Umowy zał. 8, zał. 8a.docx.zip zip 1458.3 2022-08-05 10:11:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1-16.pdf pdf 341.95 2022-08-18 10:36:21 Public message
Odpowiedź na pytanie 17.pdf pdf 221.29 2022-08-23 10:56:52 Public message
Zmiana swz.pdf pdf 400.8 2022-08-30 11:31:36 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 1190.44 2022-08-31 11:05:41 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 205.67 2022-09-08 12:03:38 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania - Strona.pdf pdf 192.94 2022-09-19 11:44:38 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 250.94 2022-09-23 12:17:25 Public message

Announcements

2022-09-23 12:17 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wyniki postępowania).

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-09-19 11:44 Magdalena Sikora Zamawiający, w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-09-08 12:03 Magdalena Sikora Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-09-08 11:00 Buyer message Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
łącznie 132 866 492,24 zł brutto, w tym:
Część 1 - 46 839 037,14 zł brutto,
Część 2 - 54 559 899,66 zł brutto,
Część 3 - 31 467 555,44 zł brutto
2022-08-31 11:05 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu udostępnia ogłoszenie.

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2022-08-30 11:31 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana swz.pdf

2022-08-23 10:56 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu przedstawia zadane pytanie i udziela odpowiedzi.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-08-18 10:36 Justyna Motławska Zamawiający w załączeniu przedstawia zadane pytania i udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1904