Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00277635/01 Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój – parkingu przy Al. Marzeń (WR.271.17.2022.206)

Deadlines:
Published : 26-07-2022 13:15:00
Placing offers : 16-08-2022 11:00:00
Offers opening : 16-08-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy parking al. marzeń.doc doc 62 2022-07-26 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 1a - OPZ mapa parking.pdf pdf 599.76 2022-07-26 13:15:00 Proceeding
zał. nr 1a - OPZ parking Al. Marzeń.docx docx 26.46 2022-07-26 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 2a - Oświadczenie podstawy wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu.docx docx 20.95 2022-07-26 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 2b - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 34 2022-07-26 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 3 - projekt umowy parking al. marzeń.docx docx 47.23 2022-07-26 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wykaz robót budowlanych i osób.doc doc 43 2022-07-26 13:15:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Zobowiązanie_innych_podmiotów.doc doc 33 2022-07-26 13:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.55 2022-07-26 13:15:00 Proceeding
SWZ - parking Al. Marzeń.pdf pdf 962.93 2022-07-26 13:15:00 Proceeding
ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TERMINU - Parking Al. Marzeń.pdf pdf 440.96 2022-08-10 11:28:16 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -Parking Al.Marzeń.pdf pdf 37.13 2022-08-10 11:28:16 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 371.24 2022-08-16 11:27:53 Public message
WYBÓR OFERTY -parking Al. Marzeń.pdf pdf 316.2 2022-08-23 10:00:17 Public message

Announcements

2022-08-23 10:00 Anna Witos Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty

WYBÓR OFERTY -parkin [...].pdf

2022-08-16 11:27 Anna Witos Zamawiający przekazuje zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2022-08-16 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1.957.839,30 zł (2022 - 240.395,82 zł, WPF - 1.717.443,48 zł)
2022-08-10 11:28 Anna Witos Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania oraz informuje o zmianie terminu składania ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 810