Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 52/26/PN/2022 Świadczenie usług utrzymania czystości

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 26-07-2022 11:20:00
Placing offers : 07-10-2022 08:00:00
Offers opening : 07-10-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie.pdf pdf 311.48 2022-07-26 11:20:00 Proceeding
SWZ 52PN.pdf pdf 466.54 2022-07-26 11:20:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 1603.33 2022-07-26 11:20:00 Proceeding
info o odwołaniu .pdf pdf 138.12 2022-08-04 14:28:56 Public message
ODWOŁANIE_43_WOG.pdf pdf 235.21 2022-08-04 14:28:56 Public message
ogloszenie zmiana.pdf pdf 65.52 2022-08-09 09:37:15 Public message
SWZ 52PN zmiana.pdf pdf 465.41 2022-08-09 09:37:15 Public message
WIZJA LOKALNA.pdf pdf 305.09 2022-08-17 09:09:15 Public message
SWZ 52PN zmiana 2.pdf pdf 805.47 2022-08-24 13:29:52 Public message
zmiana ogłoszenia 2.pdf pdf 66.45 2022-08-24 13:29:52 Public message
ODPOWIEDZI.pdf pdf 334.94 2022-08-26 09:40:46 Public message
Umowa sprzątanie zewnętrzne.doc doc 347.5 2022-08-26 09:43:09 Public message
Umowa sprzątanie wewnętrzne.doc doc 341.5 2022-08-26 09:43:09 Public message
info o odwołaniu .pdf pdf 281.32 2022-08-30 13:46:38 Public message
odwołanie KIO 2.zip zip 1262.07 2022-08-30 13:46:38 Public message
Ogłoszenie zmiana 3.pdf pdf 71.24 2022-09-02 08:17:42 Public message
SWZ 52PN zmiana 3.pdf pdf 805.73 2022-09-02 08:17:42 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 307 2022-10-07 12:53:35 Public message
NA STRONĘ.zip zip 2827.39 2022-11-10 13:05:56 Public message

Announcements

2022-11-10 13:05 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 1-10.

NA STRONĘ.zip

2022-10-11 08:17 Zamówienia Publiczne Zamawiający prostuje informację przekazaną w dniu 07.10.2022 r. dotyczącą kwot na realizację zamówienia. Prawidłowe kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to: całość 21 980 574,40 zł, w tym na: część 1 - 2 628 804,66 zł część 2 - 1 164 234,02 zł część 3 - 900 786,69 zł część 4 - 3 714 858,50 zł część 5 - 3 983 390,60 zł część 6 - 2 208 709,74 zł część 7 - 903 805,71 zł część 8 - 1 163 177,44 zł część 9 - 2 508 463,44 zł część 10 - 2 804 346,59 zł.
2022-10-07 12:53 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-10-07 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 26 376 689,27 zł. w tym na:
część 1 - 3 154 561,99 zł
część 2 - 1 397 080,82 zł
część 3 - 1 080 944,03 zł
część 4 - 4 457 830,20 zł
część 5 - 4 780 068,72 zł
część 6 - 2 650 451,69 zł
część 7 - 1 084 566,85 zł
część 8 - 1 395 812,93 zł
część 9 - 3 010 156,13 zł
część 10 - 3 365 215,91 zł
2022-09-02 08:17 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie zmiana 3 i SWZ zmiana 3.

Ogłoszenie zmiana 3. [...].pdf

SWZ 52PN zmiana 3.pd [...].pdf

2022-08-30 14:02 Zamówienia Publiczne W związku z wpłynięciem w dniu 30.08.2022 r. odwołania, Zamawiający w dniu 02.09.2022 r. zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę ogłoszenia o zamówieniu wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert.
2022-08-30 13:46 Zamówienia Publiczne Informacja o wniesieniu odwołania 2.

info o odwołaniu .pd [...].pdf

odwołanie KIO 2.zip

2022-08-26 09:43 Zamówienia Publiczne Załącznik do SWZ „Wzór umowy” - nowy.

Umowa sprzątanie zew [...].doc

Umowa sprzątanie wew [...].doc

2022-08-26 09:40 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia do treści SWZ.

ODPOWIEDZI.pdf

2022-08-24 13:39 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, że do dnia 26.08.2022 r. zamieści odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego.
2022-08-24 13:29 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie zmiana 2 i SWZ zmiana 2.

SWZ 52PN zmiana 2.pd [...].pdf

zmiana ogłoszenia 2. [...].pdf

2022-08-17 09:09 Zamówienia Publiczne Informacja o wizji lokalnej.

WIZJA LOKALNA.pdf

2022-08-09 09:37 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie zmiana i SWZ zmiana

ogloszenie zmiana.pd [...].pdf

SWZ 52PN zmiana.pdf

2022-08-04 14:28 Zamówienia Publiczne Informacja o wniesieniu odwołania

info o odwołaniu .pd [...].pdf

ODWOŁANIE_43_WOG.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4621