Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sprzedaż pojazdu specjalnego zamiatarki NILFISK ADVANCE RS 501

Jarosław Napiórkowski
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 26-07-2022 10:21:00
Placing offers : 01-08-2022 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie o propozycję
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty na:

 
„Sprzedaż pojazdu specjalnego zamiatarki NILFISK  ADVANCE RS 501”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 Opis pojazdu stanowiący załącznik do niniejszego postępowania.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w trybie zapytania ofertowego.

 

Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów:

·         Cena - 100%

 

Termin płatności: 7 dni.

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku, gdy najwyższa oferta nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.

 

Przewidujemy możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu sprzedaży zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w późniejszym terminie.

 

Sprzedawca umożliwia sprawdzenie stanu technicznego i dokumentacji oferowanego pojazdu w godzinach pracy spółki tj. w dni robocze w godz. 8.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 29 69 11 472.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez opcję zadaj pytanie za pośrednictwem platformy zakupowej.


Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej do dnia 01.08.2022 roku
do godz. 12.00.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 223.03 2022-07-26 10:21:00 Proceeding
Oferta formularz.doc doc 102 2022-07-26 10:21:00 Proceeding
Projekt umowy sprzedazy zamiatarka.doc doc 69 2022-07-26 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis pojazdu.doc doc 121 2022-07-26 10:21:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Protokół zdawczo odbiorczy.doc doc 105 2022-07-26 10:21:00 Proceeding
Zdjęcia zamiatarki NILFISK Advance RS 501 OPK.doc doc 11509.5 2022-07-26 10:21:00 Proceeding
Zapytanie.docx docx 15.6 2022-07-26 10:21:00 Proceeding
Oferta formularz.doc doc 102 2022-07-26 10:21:00 Criterion
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NILFISK.PDF PDF 190.91 2022-08-08 11:34:32 Public message

Announcements

2022-08-08 11:34 Jarosław Napiórkowski Unieważnienie postępowania.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘP [...].PDF

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pojazd specjalny zamiatarka NILFISK ADVANCE RS 501 Zgodnie z Zał. 1 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value Attachment required

Oferta formularz.doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 7 dni, proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 421