Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IM.271.18.2022 Poprawa warunków funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw oraz producentów rolnych

Zamówienia Publiczne
Gmina Miejska Zawidów
Deadlines:
Published : 26-07-2022 09:05:00
Placing offers : 10-08-2022 09:00:00
Offers opening : 10-08-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w których skład wchodzi:

1. Budowa budynku produkcyjno - usługowego wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym obejmująca:

 • rozbiórkę istniejącego budynku po byłej szkole przyzakładowej - obiekt zlokalizowany jest przy ul. Wierzbowej w Zawidowie, na działce nr 524/13 po obrysie jej granic. Powierzchnia zabudowy: 1092,00m2. Ściany nośne i usztywniające murowane z cegły ceramicznej; stropy, ceglane / betonowe na belkach stalowych, stropodach pokryty papą, stolarka drewniana;
 • budowę wolnostojącego jednokondygnacyjnego budynku produkcyjno – usługowego, w którym przewidziano trzy samodzielne lokale produkcyjno - usługowe o zróżnicowanej powierzchni użytkowej. W każdym lokalu znajduje się pomieszczenie socjalne, wc i pomieszczenie produkcyjno – usługowe; charakter usługowo – produkcyjny zgodny z miejscowym planem. Powierzchnia użytkowa 306,64m2. Kubatura brutto budynku 1194,49m3;

2. Budowa targowiska miejskiego Zawidów, ul. J. Słowackiego, działka nr 82/3, 152/1 (dr.) obręb 001 Zawidów obejmująca :

 • przebudowę istniejącego targowiska, w tym nowe obiekty do handlu jako gotowe domki drewniane z dachem dwuspadowym, kontenerowa toaleta, utwardzenie terenu, oświetlenie; powierzchnia 1812 m2.

3. Budowa budynku garażu dwustanowiskowego oraz rozbiórka trzech budynków znajdujących się w Zawidowie, ul. Grunwaldzka 4, działka nr 308, 535 (dr.) obręb 0001 Zawidów obejmująca:

 • rozbiórkę budynków kotłowni, portierni i gospodarczego,
 • budowę budynku garażu dwustanowiskowego,
 • likwidację kolizji energetycznej zgodnie z warunkami operatora,
 • wymianę ogrodzenia.


w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

 • Zadawania pytań Zamawiającemu,

 • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

 • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_26.07.2022.pdf pdf 511.31 2022-07-26 09:05:00 Proceeding
zal_1_formularz_ofertowy.doc doc 146.5 2022-07-26 09:05:00 Proceeding
zal_2_oswiadczenia_podm_udost_zas.docx docx 88.11 2022-07-26 09:05:00 Proceeding
zal_3_oswiadczenia_wykonawcy.docx docx 85.17 2022-07-26 09:05:00 Proceeding
zal_4_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 104.5 2022-07-26 09:05:00 Proceeding
zal_5_oswiadczenie_wykoawcy_podmiot_udosępniającego_zasoby.docx docx 86.42 2022-07-26 09:05:00 Proceeding
zal_6_wykaz_osob.doc doc 103.5 2022-07-26 09:05:00 Proceeding
zal_8_projekt_umowy.docx docx 122.83 2022-07-26 09:05:00 Proceeding
zal_7_dokumentacja_techniczna.rar rar 220413.27 2022-07-26 09:05:00 Proceeding
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 130.2 2022-07-26 09:39:51 Proceeding
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 49.53 2022-08-10 13:48:06 Public message

Announcements

2022-08-10 13:48 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, iż postępowanie zostaje unieważnione na postawie art. 255 pkt 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;

ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2022-08-10 09:00 Buyer message Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 6.300.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 498