Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.35.2022 Realizacja błękitno – zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki – 2021/03.

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 25-07-2022 15:47:00
Placing offers : 09-08-2022 10:00:00
Offers opening : 09-08-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.05 2022-07-25 15:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 458.2 2022-07-25 15:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 75 2022-07-25 15:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120 2022-07-25 15:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Dokumentacja projektowa.7z 7z 12628.01 2022-07-25 15:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Przedmiary.7z 7z 548.27 2022-07-25 15:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ STWiOR.7z 7z 2011.17 2022-07-25 15:47:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.25 2022-07-25 15:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 511.79 2022-07-25 16:39:21 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 753.07 2022-07-25 16:39:21 Proceeding
Odpowiedź na pytanie SWZ .pdf pdf 233.22 2022-08-01 14:18:43 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 216.76 2022-08-09 14:05:57 Public message

Announcements

2022-08-09 14:05 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie.pdf

2022-08-08 12:17 Dorota Porębska The message was withdrawn by the Buyer.
2022-08-01 14:18 Dorota Porębska W załączeniu odpowiedź na pytania do SWZ

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 455