Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.35.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla rozbudowy ZUOK „Orli Staw”

Deadlines:
Published : 26-07-2022 14:44:00
Placing offers : 04-08-2022 12:00:00
Offers opening : 04-08-2022 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalaczniki_od_1_do_6_do_OPZ.zip zip 3740.89 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Zalaczniki_od_7_do_10_do_OPZ.zip zip 77908.01 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Zalaczniki_od_11_do_16_OPZ.zip zip 281535.04 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Zalaczniki_od_17_do_22_do_OPZ.zip zip 5322.61 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 111.37 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
SWZ.docx docx 95.74 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - OPZ.docx docx 41.72 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - PPU.docx docx 96.51 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór Formularza Oferty.docx docx 28.65 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór Oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 27.2 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór Oświadczeń składanych na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.docx docx 25.55 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Wzór Oświadczenia składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 20.27 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SWZ - Wzór Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.doc doc 41.5 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Zał. nr 8 do SWZ - Wzór Oświadczenia o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia.DOC DOC 68 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna.docx docx 21.13 2022-07-26 14:44:00 Proceeding
Informacja o kwocie.pdf pdf 191.84 2022-08-04 12:05:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 584.58 2022-08-04 13:11:12 Public message
informacja_o_wyborze.pdf pdf 441.48 2022-08-19 15:06:48 Public message
ogl_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 64.63 2022-11-23 13:04:48 Public message

Announcements

2022-11-23 13:04 Elżbieta Chojnacka Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

ogl_o_wyniku_postepo [...].pdf

2022-08-19 15:06 Marta Kiszewska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja_o_wyborze [...].pdf

2022-08-04 13:11 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-04 12:05 Elżbieta Chojnacka Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 562