Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.16.2022 Przebudowa budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w ramach zadania pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu"

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 25-07-2022 12:56:00
Placing offers : 10-08-2022 09:00:00
Offers opening : 10-08-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Postępowanie niniejsze obejmuje część większej inwestycji - kolejne części zostały objęte odrębnym postępowaniem

Jest to postępowanie powtórne - zamawiający tym razem nie wymaga doświadczenia na obiekcie położonym na terenie ochrony konserwatorskiej lub zabytkowym


1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.). Postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1)       Nazwa zamówienia: Przebudowa budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w ramach zadania pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu".

2)       Miejsce wykonania zamówienia: ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, działka nr 9/64, obręb Legnickie Pole gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, granice Rzeczypospolitej Polskiej.

3)       Zakres zamówienia: Adaptacja budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej na potrzeby pralni wodnej z barierą higieny wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej, budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz budowa przyłącza gazu z podziemnymi zbiornikami na gaz. POWIERZCHNIA ZABUDOWY OBJĘTA ZAMÓWIENIEM: 615,90m².

Przebudowywany obiekt nie jest budynkiem zabytkowym.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 10.08.2022 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 08da6e27-3a8c-0e3e-c34e-1f000f1800aa.pdf pdf 108.85 2022-07-25 12:56:00 Proceeding
SWZ rozdział XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 61229.73 2022-07-25 12:56:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki po zmianie 03.08.2022.zip zip 399.58 2022-08-04 09:12:07 Proceeding
Ogłoszenie odpowiedzi na pyt. 1.pdf pdf 192.61 2022-08-03 11:27:19 Public message
Umowa - projekt po zmianie z dn 03.08.2022.pdf pdf 337.18 2022-08-03 11:27:19 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie z dn 03.08.2022.pdf pdf 474.73 2022-08-03 11:27:19 Public message
Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia 08da7531-4e0b-ccdd-d580-06000ec452c6.pdf pdf 38.56 2022-08-03 11:27:19 Public message
01 formularz ofertowy po zmianie z 03.08.2022 r..doc doc 79.5 2022-08-04 09:14:39 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 137.92 2022-08-10 11:52:07 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 177.96 2022-09-06 12:56:49 Public message

Announcements

2022-09-06 12:56 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania opublikowanym w treści załączonej informacji.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-10 11:52 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert załączoną do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2022-08-10 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 5.609.173 zł.
2022-08-04 09:14 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, nawiązując do poprzedniego komunikatu udostępniamy zmieniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ)

01 formularz ofertow [...].doc

2022-08-03 11:27 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie w sprawie wyjaśnienia SWZ. Odpowiedź wprowadza zmiany w treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Ogłoszenie odpowiedz [...].pdf

Umowa - projekt po z [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Ogłoszenie o ZMIANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 812