Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MAT/177/MS/2022 Zakup paliw i 32,5% roztworu mocznika oraz usługi mycia w przy stacyjnych myjniach (automatycznych i ręcznych)komercyjnych stacji paliw pojazdów służbowych Sił Zbrojnych RP w obrocie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych na terenie Polski.

Deadlines:
Published : 25-07-2022 09:26:00
Placing offers : 05-08-2022 09:00:00
Offers opening : 05-08-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu MAT 177.pdf pdf 132.45 2022-07-25 09:26:00 Proceeding
2. Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami.pdf pdf 7214.71 2022-07-25 09:26:00 Proceeding
3. SWZ MAT 177 MS 2022.pdf pdf 391.26 2022-07-25 09:26:00 Proceeding
4.Zalacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy część 1.xlsx xlsx 27.14 2022-07-25 09:26:00 Proceeding
5.Zalacznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy część 2.xlsx xlsx 27.94 2022-07-25 09:26:00 Proceeding
Ogłoszenie przekazane do UE przed publikacją.pdf pdf 493.77 2022-07-27 10:17:37 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.pdf pdf 156.97 2022-07-27 10:17:37 Public message
Zalacznik nr 1 do SWZ po modyfikacjach - formularz ofertowy część 1.xlsx xlsx 27.14 2022-07-28 12:32:16 Public message
Zalacznik nr 1 do SWZ po modyfikacjach - formularz ofertowy część 2.xlsx xlsx 27.96 2022-07-28 12:32:16 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 229.17 2022-07-28 12:32:16 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 65.46 2022-08-03 06:59:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert MAT 177.pdf pdf 199.51 2022-08-05 10:17:49 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (Cz.1).pdf pdf 179.12 2022-08-12 10:17:36 Public message
STRONA Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej MAT 177 cz.2.pdf pdf 179.03 2022-08-22 13:00:22 Public message

Announcements

2022-08-22 13:00 Patrycji Ziarno-Garula Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: ZAKUP PALIW I 32,5% ROZTWORU MOCZNIKA ORAZ UŁUGI MYCIA W PRZY STACYJNYCH MYJNIACH (AUTOMATYCZNYCH I RĘCZNYCH) KOMERCYJNYCH STACJI PALIW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP W OBROCIE BEZGOTÓWKOWYM NA PODSTAWIE KART PALIWOWYCH NA TERENIE POLSKI. W ZAKRESIE CZĘŚCI 2. NR SPRAWY: MAT/177/MS/2022

STRONA Informacja o [...].pdf

2022-08-12 10:17 Maria SOSNA Dotyczy: informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: ZAKUP PALIW I 32,5% ROZTWORU MOCZNIKA ORAZ UŁUGI MYCIA W PRZY STACYJNYCH MYJNIACH (AUTOMATYCZNYCH I RĘCZNYCH) KOMERCYJNYCH STACJI PALIW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP W OBROCIE BEZGOTÓWKOWYM NA PODSTAWIE KART PALIWOWYCH NA TERENIE POLSKI. W ZAKRESIE CZĘŚCI 1. NR SPRAWY: MAT/177/MS/2022

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-05 10:17 Maria SOSNA Zamawiający: 4 Regionalna Baza Logistyczna, adres: ul. Pretficza 28, 50-984 przekazuje pisemnie informacje, ujawnione podczas czynności otwarcia ofert, która odbyła się w dniu 05.08.2022 r. w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest ZAKUP PALIW I 32,5% ROZTWORU MOCZNIKA ORAZ USŁUGI MYCIA W PRZY STACYJNYCH MYJNIACH (AUTOMATYCZNYCH I RĘCZNYCH) KOMERCYJNYCH STACJI PALIW POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP W OBROCIE BEZGOTÓWKOWYM NA PODSTAWIE KART PALIWOWYCH NA TERENIE POLSKI. Nr sprawy: MAT/177/MS/2022

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-05 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 207 855 000,00 zł (brutto), w tym na wykonanie poszczególnych części zamówienia:
Część 1: 207 000 000,00 zł
Część 2: 855 000,00 zł
2022-08-03 06:59 Maria SOSNA Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/S 146-417853

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-28 12:32 Maria SOSNA Zamawiający - 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 135 ust. 1, 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - dalej jako ustawa Pzp, poniżej przedstawia treść pytań do SWZ (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ.

Zalacznik nr 1 do SW [...].xlsx

Zalacznik nr 1 do SW [...].xlsx

Wyjaśnienia.pdf

2022-07-27 10:17 Maria SOSNA Zamawiający - 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 135 ust. 1, 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - dalej jako ustawa Pzp, poniżej przedstawia treść pytań do SWZ (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ.

Ogłoszenie przekazan [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 519