Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.33.2022 Budowa podwójnej kancelarii w miejscowości Pogobie Średnie - II postępowanie.

Agnieszka Adamus
Nadleśnictwo Pisz
Deadlines:
Published : 22-07-2022 13:58:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 190.12 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
SWZ_podwójna kancelaria_II.pdf pdf 570.48 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 77 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podst. do wykluczenia (1).doc doc 49 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 SWZ - Oświadczenie części zam realiz konsorcjanci.doc doc 38.5 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie do udost zasobów.doc doc 42.5 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz wykon robót budowlanych.doc doc 46 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ -Wykaz osób skierowanych do wyk zam.doc doc 47.5 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc doc 39.5 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualn informacji (1).doc doc 43.5 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 298.34 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Karta gwarancyjna.docx docx 32.88 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - Harmonogram rzeczowo - finansowy 2022_terminy_II.pdf pdf 68.35 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Dokumentacja techniczna.zip zip 10806.52 2022-07-22 13:58:00 Proceeding
Informacja o kwocie zamierzeń.pdf pdf 182.29 2022-08-08 09:14:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert-1.pdf pdf 98.88 2022-08-08 13:13:09 Public message

Announcements

2022-08-08 13:13 Agnieszka Adamus Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-08 09:14 Agnieszka Adamus Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 390