Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00272927/01 Rozbudowa odcinków dróg gminnych 171004N i 171005N w miejscowości Lubiewo

Deadlines:
Published : 22-07-2022 13:56:00
Placing offers : 08-08-2022 09:00:00
Offers opening : 08-08-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.56 2022-07-22 13:56:00 Proceeding
2. Specyfikacja warunków zamówienia.docx docx 117.44 2022-07-22 13:56:00 Proceeding
3. Załączniki od nr 1 do nr 9.docx docx 51.26 2022-07-22 13:56:00 Proceeding
4. Decyzja ZRiD.pdf pdf 1249.17 2022-07-22 13:56:00 Proceeding
5. Postanowienie do decyzji ZRiD.pdf pdf 355 2022-07-22 13:56:00 Proceeding
6. Odpowiedź na pytanie 26.07.22.pdf pdf 358.09 2022-07-26 15:17:48 Public message
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.71 2022-07-26 15:17:48 Public message
8. Odpowiedzi na pytania 02.08.2022.pdf pdf 4479.4 2022-08-02 15:56:00 Public message
9. Odpowiedź na pytanie 04.08.22.pdf pdf 335.95 2022-08-04 08:38:05 Public message
10. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 243.12 2022-08-08 10:24:34 Public message

Announcements

2022-08-08 10:24 Alicja Lepczyńska Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert

10. Informacja z otw [...].pdf

2022-08-08 08:57 Alicja Lepczyńska Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zamówienia przeznacza kwotę w wysokości 9 990 376,33 zł.
2022-08-04 08:38 Alicja Lepczyńska Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedź na pytanie.

9. Odpowiedź na pyta [...].pdf

2022-08-03 12:00 Alicja Lepczyńska W uzupełnieniu do zamieszczonych w dniu 02.08.2022r treści pytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie nr 45:
Zamawiający potwierdza, że w okresie pielęgnacji trawników należy wykonywać koszenie, nawożenie oraz odchwaszczanie zgodnie z punktem 5.1.2 SST D.09.01.01.
2022-08-02 15:56 Alicja Lepczyńska Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedź na pytania.

8. Odpowiedzi na pyt [...].pdf

2022-07-26 15:17 Alicja Lepczyńska Zamawiający w załączeniu zamieszcza odpowiedź na pytanie oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

6. Odpowiedź na pyta [...].pdf

7. Ogłoszenie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 576