Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Obsługa linii sortowniczej w zakresie utrzymania czystości oraz wydzielania frakcji surowcowych z odpadów, z paliwa alternatywnego i balastu posortowniczego na terenie Z/I w Julkowie /2022

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 22-07-2022 10:53:00
Placing offers : 22-08-2022 12:00:00
Offers opening : 22-08-2022 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.23 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 354.5 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Umowa.7z 7z 409.88 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 81.97 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
espd-request.xml xml 246.39 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - RODO.docx docx 15.98 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.89 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 26.44 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.docx docx 18.04 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 24.45 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających.docx docx 25.77 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ -Formularz.xlsx xlsx 16.37 2022-07-22 10:53:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 130.85 2022-08-22 13:27:04 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA P.pdf pdf 58.56 2022-09-08 11:12:56 Public message
OGOSZE~2.PDF PDF 89.76 2022-09-22 10:03:45 Public message

Announcements

2022-09-22 10:03 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

OGOSZE~2.PDF

2022-09-08 11:12 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2022-08-22 13:27 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-08-22 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 4 300 000,00 zł net / 5 289 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 794