Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00267416/01 z 2022-07-20 Roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie ze zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek laboratoryjno-badawczy na terenie ITWL zlokalizowanego przy ul. Ksiecia Bolesława 6 na dz. ew. nr 66/5 z obrębu 6-15-01 w dzielnicy Bemowo w Warszawie. Nr postępowania 26/D-80/8417/PN/2022/I

Deadlines:
Published : 20-07-2022 09:53:00
Placing offers : 04-08-2022 13:00:00
Offers opening : 04-08-2022 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.14 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 11396.61 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 35.11 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 379.54 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 24.79 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf pdf 350.14 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Ogólnych Warunków Umowy - Oświadczenie dotyczące podwykonawców lub dalszych podwykonawców.docx docx 24.53 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Ogólnych Warunków Umowy - Oświadczenie dotyczące podwykonawców lub dalszych podwykonawców.pdf pdf 193.33 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 23.43 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 335.88 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych.doc doc 44.5 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych.pdf pdf 343.99 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz osób.docx docx 24.21 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Wykaz osób.pdf pdf 345.5 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 25.13 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 332.82 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 23.54 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.pdf pdf 335.76 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 24.48 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 337.99 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 450.29 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 18 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.docx docx 27.52 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załącznik nr 18 do SWZ Oświadczenie sankcyjne.pdf pdf 432.38 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Załączniki od nr 10 do nr 17 do SWZ.zip zip 84492.81 2022-07-20 09:53:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 29.07.2022 r..pdf pdf 238.23 2022-07-29 15:43:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert..pdf pdf 180.58 2022-08-05 11:41:10 Public message
Informacja 12.09.2022 r..pdf pdf 354.94 2022-09-12 11:58:44 Public message

Announcements

2022-09-12 11:58 Anna Łęgowik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja 12.09.202 [...].pdf

2022-08-05 11:41 Anna Łęgowik Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-04 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1 754 914,80 zł.
2022-07-29 15:43 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 29.07.2022 r.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1280