Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO - 22/2022 Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej

Beata Bujak
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-07-2022 13:42:00
Placing offers : 26-07-2022 12:00:00
Offers opening : 26-07-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" l

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1- formularz oferty.docx docx 33.49 2022-07-19 13:42:00 Proceeding
załącznik nr 2 - wzór umowy świadectwo charakterystyki energetycznej.pdf pdf 306.34 2022-07-19 13:42:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe świadectwo charakterystyki energetycznej.pdf pdf 2798.08 2022-07-19 13:42:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 515.19 2022-07-20 12:08:53 Public message
ZO 22_2022 - Ogłszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 542.78 2022-07-27 14:43:28 Public message

Announcements

2022-07-27 14:43 Beata Bujak Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZO 22_2022 - Ogłszen [...].pdf

2022-07-20 12:08 Beata Bujak W związku z otrzymanymi pytaniami od Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego przy ul. Częstochowskiej 1 w Parzymiechach 1 pc. - (0)
2 Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla 14 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Częstochowskiej 1 w Parzymiechach 1 pc. - (0)
3 Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla 3 lokali użytkowych (garaży) w budynku przy ul. Częstochowskiej 1 w Parzymiechach 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji 20% ... dni od podpisania umowy . Proszę wpisać termin : ― do 10 dni roboczych ― do 14 dni roboczych ― do 21 dni roboczych (0)
4 Warunki udziału w postępowaniu -  Zdolność techniczna lub zawodowa : Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i być wpisany do wykazu w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Proszę o dołączenie odpowiednich dokumentów Attachment required (0)
5 Warunki udziału w postępowaniu - Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat lub jeśli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 usługi wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej.Proszę o dołączenie odpowiednich dokumentów Attachment required (0)
6 Umowa - Proszę o wpisanie " Akceptuję" wzór umowy załącznik nr 2 (0)
Unlock the form

The number of page views: 311