Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12/22/WŻ Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Sułkowicach

Deadlines:
Published : 26-07-2022 09:20:00
Placing offers : 26-08-2022 09:00:00
Offers opening : 26-08-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 223.14 2022-07-26 09:20:00 Proceeding
SWZ.docx docx 187.41 2022-07-26 09:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1732.11 2022-07-26 09:20:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 96.16 2022-07-26 09:20:00 Proceeding
espd-request.xml xml 145.95 2022-07-26 09:20:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.7z 7z 183.84 2022-07-26 09:20:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 226.81 2022-08-26 12:08:41 Public message
Informacja o wyborze..pdf pdf 541.05 2022-09-13 09:36:35 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 79.46 2022-10-21 08:48:15 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. I.pdf pdf 57.59 2023-08-10 14:28:22 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. II.pdf pdf 57.77 2023-08-10 14:29:41 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. III.pdf pdf 55.63 2023-08-10 14:30:04 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. IV.pdf pdf 57.81 2023-08-10 14:30:26 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. V.pdf pdf 58.01 2023-08-10 14:30:57 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy cz. VI.pdf pdf 58.81 2023-08-10 14:31:17 Public message

Announcements

2023-08-10 14:31 Monika Tokarska Ogłoszenie o wykonaniu umowy część VI

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-08-10 14:30 Monika Tokarska Ogłoszenie o wykonaniu umowy część V

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-08-10 14:30 Monika Tokarska Ogłoszenie o wykonaniu umowy część IV

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-08-10 14:30 Monika Tokarska Ogłoszenie o wykonaniu umowy część III

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-08-10 14:29 Monika Tokarska Ogłoszenie o wykonaniu umowy część II

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2023-08-10 14:28 Monika Tokarska Ogłoszenie o wykonaniu umowy część I

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-10-21 08:48 Monika Tokarska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-09-13 09:36 Monika Tokarska Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-26 12:08 Monika Tokarska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-26 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 720 000,00 złotych brutto, w tym:
część I - 120 000,00 zł brutto;
część II - 240 000,00 zł brutto;
część III - 120 000,00 zł brutto;
część IV - 100 000,00 zł brutto;
część V - 40 000,00 zł brutto;
część VI - 100 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 722