Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szacowanie wartości zamówienia - Kompleksowa organizacja i obsługa techniczna warsztatów oraz konferencji

Deadlines:
Published : 18-07-2022 13:01:00
Placing offers : 25-07-2022 12:00:00
Offers opening : 25-07-2022 12:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (Zamawiający), w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zaprasza do przesłania ofert w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi technicznej warsztatów oraz konferencji. Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w załącznikach, tj. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 Formularz Szacowania.

W ramach przedstawionej kalkulacji cenowej należy podać ceny netto oraz brutto w PLN (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania). Ceny należy podać odrębnie dla każdej pozycji tabeli w ramach poszczególnych części zamówienia.

Uprzejmie proszę o przesłanie wyceny do dnia 25.07.2022 r. do godz. 12.00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: projekt@zrot.pl


Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej projekty@zrot.pl

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Szacowanie wartości_szkolania_konferencja.pdf pdf 746.42 2022-07-18 13:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 134.08 2022-07-18 13:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz Szacowania.doc doc 79 2022-07-18 13:01:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 organizacja i obsługa techniczna warsztatów, wyjazdów studyjno – szkoleniowych oraz konferencji szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 1 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 257