Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GMP.271.13.2022 „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu”

Katarzyna Rudzka
Gmina Bisztynek
Deadlines:
Published : 20-07-2022 09:57:00
Placing offers : 22-08-2022 10:00:00
Offers opening : 22-08-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 359.07 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD).zip zip 88.11 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 – sprawozdania Gminy Bisztynek za 2020r. – Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N.pdf pdf 21135.6 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 8 – sprawozdania Gminy Bisztynek za 2021r. – Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N.pdf pdf 1770.42 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 9 – sprawozdania Gminy Bisztynek za I kwartał 2022r. – Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N.pdf pdf 19599.02 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXXII-251-21 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 grudnia 2021r..pdf pdf 7001.5 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 11-Uchwała Nr XXXVIII-286-22 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 czerwca 2022r..pdf pdf 5699.31 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXXII-252-21 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 grudnia 2021r.pdf pdf 19991.43 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXXVIII-287-22 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 czerwca 2022r..pdf pdf 5120.12 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 14 - Zarządzenie Nr 103-2022 Burmistrza Bisztynka z dnia 8 czerwca 2022r..pdf pdf 253.62 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 15- Uchwała Nr RIO.IV-0120-63-22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.pdf pdf 554.45 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 16 - Uchwała Nr RIO.IV-0120-64-22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.pdf pdf 487.35 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 17 - Uchwała Nr RIO.IV-0120-200-22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.pdf pdf 761.64 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 18 - Uchwała Nr RIO.IV-0120-118-21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.pdf pdf 699.32 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 19 - Uchwała Nr RIO.IV-0120-102-22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.pdf pdf 674.23 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 20 - Zarządzenie Nr 38-2021 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 marca 2021.pdf pdf 32615.72 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 21 - Zarządzenie Nr 51-2022 Burmistrza Bisztynka z dnia 30 marca 2022r..pdf pdf 33033.88 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 22 - Uchwała Nr XXV-198-21 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 17 czerwca 2021r..pdf pdf 187.96 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 23 - Uchwała Nr XXXVIII-284-22 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 czerwca 2022r..pdf pdf 188.43 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załączniki do SWZ edytowalne.zip zip 85.53 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 24 - Bilans z wykonania budżetu Gminy Bisztynek za rok 2020 i 2021.pdf pdf 13134.71 2022-07-20 09:57:00 Proceeding
zapytania i wyjaśnienia.zip zip 429.27 2022-08-08 14:49:57 Public message
zapytania i wyjaśnienia 2.zip zip 166.59 2022-08-10 13:08:39 Public message
zapytania i wyjaśnienia 3.zip zip 197.84 2022-08-11 13:18:20 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 111.11 2022-08-22 12:16:14 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 113.83 2022-09-06 15:15:37 Public message

Announcements

2022-09-06 15:15 Katarzyna Rudzka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-22 12:16 Katarzyna Rudzka Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-22 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.996.301,59 zł
2022-08-11 13:18 Katarzyna Rudzka zapytania i wyjaśnienia 3

zapytania i wyjaśnie [...].zip

2022-08-10 13:08 Katarzyna Rudzka zapytania i wyjaśnienia 2

zapytania i wyjaśnie [...].zip

2022-08-08 14:49 Katarzyna Rudzka zapytania i wyjaśnienia

zapytania i wyjaśnie [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 817