Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: P1/2022/Kos180 WYKONANIE INSTALACJI C.O. I C.W.U. W MIESZKANIACH W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 180 WE WROCŁAWIU

Wiktor Kosicki
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu
Deadlines:
Published : 15-07-2022 13:27:00
Placing offers : 29-07-2022 13:40:00
Offers opening : 29-07-2022 13:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Expert Dom Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w lokalach w budynku przy ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu, realizowanych w ramach inwestycji pt. Montaż centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wydzieleniem pomieszczenia na węzeł cieplny w kamienicy przy ul. Kościuszki 180 we Wrocławiu. Postępowanie ws. udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym wg art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2022/BZP 00257827/01.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_P1.2022.Kos180.pdf pdf 326.89 2022-07-15 13:27:00 Proceeding
Zal1_Kos180_formularz_oferty.docx docx 26.35 2022-07-15 13:27:00 Proceeding
Zal2_Kos180_oświadczenie.docx docx 23.74 2022-07-15 13:27:00 Proceeding
Zal3_Kos180_wykaz_podwykonawców.docx docx 22.92 2022-07-15 13:27:00 Proceeding
Zal4_Kos180_projekt_umowy.docx docx 40.23 2022-07-15 13:27:00 Proceeding
Zal5_Kos180_przedmiary.zip zip 1259.73 2022-07-15 13:27:00 Proceeding
Zal6_Kos180_projekt_wykonawczy.pdf pdf 11003.25 2022-07-15 13:27:00 Proceeding
2022 07 29 informacja o ofertach.pdf pdf 259.65 2022-07-29 15:27:13 Public message
2022 08 08 informacja o wyborze oferty.pdf pdf 108.21 2022-08-08 14:51:40 Public message

Announcements

2022-08-08 14:51 Wiktor Kosicki Zamawiający publikuje informację o wyborze oferty

2022 08 08 informacj [...].pdf

2022-07-29 15:27 Wiktor Kosicki Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert

2022 07 29 informacj [...].pdf

2022-07-29 13:40 Buyer message Kwota, jaką zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 290 628,68 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 447