Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 102/BZP-U.510.78/2022/TK Budowa dwóch placów zabaw. Część 1 – Zmieniamy dzielnicę sprawdź swoją ulicę (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy) w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 – urządzenie zabawowe przy ul. Cedrowej. Część 2 - Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką) w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

Deadlines:
Published : 13-07-2022 13:44:00
Placing offers : 29-07-2022 12:00:00
Offers opening : 29-07-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu 13.07.2022r..pdf pdf 159.54 2022-07-13 13:44:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 269.2 2022-07-13 13:44:00 Proceeding
3.1 OPZ cz. 1 zamówienia.pdf pdf 124.13 2022-07-13 13:44:00 Proceeding
3.2 OPZ cz. 2 zamówienia.pdf pdf 121.47 2022-07-13 13:44:00 Proceeding
4.1 Projektowane postanowienia umowy - cz. 1 zamówienia.pdf pdf 543.6 2022-07-13 13:44:00 Proceeding
4.2 Prejektowane postanowienia umowy - cz. 2 zamówienia.pdf pdf 539.67 2022-07-13 13:44:00 Proceeding
5 Załączniki do OPZ - część 1 i część 2 zamówienia.zip zip 63548.89 2022-07-13 13:44:00 Proceeding
6. Dokumenty edytowalne.docx docx 46.94 2022-07-13 13:44:00 Proceeding
7. 1 Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego - cz. 1 zamówienia.xlsx xlsx 18.92 2022-07-13 13:44:00 Proceeding
7. 2 Wzór Harmonogramu rzeczowo-finansowego - cz. 2 zamówienia.xlsx xlsx 18.68 2022-07-13 13:44:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.07..2022.pdf pdf 142.78 2022-07-29 13:03:10 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część nr 1_07.09.2022r..pdf pdf 105.07 2022-09-07 09:32:01 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszje_część nr 2_07.09.2022r..pdf pdf 104.75 2022-09-07 09:32:01 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 26.09.2022r..pdf pdf 93.09 2022-09-26 13:08:05 Public message
01 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 121.47 2022-07-29 12:00:00 Public message

Announcements

2022-09-26 13:08 Tomasz Krysiak Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 26.09.2022r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-09-07 09:32 Tomasz Krysiak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część nr 1_07.09.2022r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_część nr 2_07.09.2022r.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-29 13:03 Tomasz Krysiak Informacje z otwarcia ofert z dnia 29.07.2022r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-29 12:00 Buyer message Kwota na sfinansowanie zamówienia

01 Informacja o kwoc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 834