Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-47/22. Dostawa ambulansu sanitarnego typu A2 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - AE/ZP-27-47/22

Deadlines:
Published : 11-07-2022 14:41:00
Placing offers : 02-08-2022 09:00:00
Offers opening : 02-08-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:


1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz  Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załącznik Nr 4 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia  


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 85.5 2022-07-11 15:11:52 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 120.63 2022-07-11 15:11:52 Proceeding
SWZ.pdf pdf 741.96 2022-07-11 15:11:52 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 816.5 2022-07-11 15:11:52 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36.5 2022-07-11 15:11:52 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 44 2022-07-11 15:11:52 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 114.5 2022-07-11 15:11:52 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 38.85 2022-07-21 13:12:42 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 420.41 2022-07-21 13:13:10 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 46.75 2022-07-22 14:23:49 Public message
47_ambulans Załącznik Nr 3 PO ZMIANIE.doc doc 44.5 2022-07-22 14:24:27 Public message
47_ambulans Załącznik Nr 4 PO ZMIANIE.doc doc 114.5 2022-07-22 14:24:27 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 11815.25 2022-07-22 14:24:27 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2.pdf pdf 2706.44 2022-07-22 14:31:09 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 353.11 2022-07-28 14:11:28 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 90.56 2022-08-02 09:10:22 Public message
Informacja z otwarcia.PDF PDF 327.46 2022-08-02 15:01:14 Public message
Informacja o uieważnieniu Platforma.PDF PDF 417.35 2022-08-05 13:56:49 Public message

Announcements

2022-08-05 13:56 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o uieważn [...].PDF

2022-08-02 15:01 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].PDF

2022-08-02 09:10 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-07-28 14:11 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-07-22 14:31 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-07-22 14:24 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Załącznikiem Nr 3 do SWZ i Załącznikiem Nr 4 do SWZ zmienionym po dokonanej zmianie treści SWZ.
UWAGA !!! Zmiana Załącznika nr 3 i 4 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02-08-2022r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00

47_ambulans Załączni [...].doc

47_ambulans Załączni [...].doc

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2022-07-22 14:23 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-07-21 13:13 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28-07-2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-07-21 13:12 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1428