Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-MPGM-01/07/2022 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogową i ogrodzeniem, przy ulicy ks. Szcz. Rembowskiego 14 w Zgierzu w modelu ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Awatar Pracownika
MPGM Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu
Gmina Miasto Zgierz Department: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu
Deadlines:
Published : 14-07-2022 18:05:00
Placing offers : 29-07-2022 11:30:00
Offers opening : 29-07-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Rembowskiego 14.pdf pdf 462.18 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 1 SWZ PF-U.pdf pdf 303.91 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 2 _koncepcja.zip zip 629.62 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 3 SWZ FORMULARZ OFERTOWY.pdf pdf 161.06 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 4 SWZ Oświadcz. art. 125 Pzp.pdf pdf 112.72 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 5 SWZ Udostępnienie zasobów.pdf pdf 115.43 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 6 SWZ Oświadcz. art. 117 Pzp.pdf pdf 113.25 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 7 SWZ Wzór umowy na roboty budowlane.pdf pdf 314.59 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 8 SWZ Formularz cenowy.pdf pdf 134.35 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 9 Doświadczenie zawodowe.pdf pdf 446.66 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 10 SWZ Potencjał kadrowy.pdf pdf 568.62 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 11 SWZ Oświadcz. o placówce.pdf pdf 522.01 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 3 SWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 27.93 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
ZAŁ 8 SWZ Formularz cenowy.docx docx 28.37 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
Oświadczenia i wykazy.zip zip 86.47 2022-07-14 18:05:00 Proceeding
odpowiedź na pytanie.pdf pdf 152.43 2022-07-25 15:13:11 Public message
odpowiedź na wniosek.pdf pdf 617.32 2022-07-26 15:37:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 179.92 2022-07-29 13:27:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 667.65 2022-08-26 13:51:34 Public message
sprostowanie informacji o wyborze najkorzystnejszej oferty.pdf pdf 665.88 2022-09-01 13:04:23 Public message

Announcements

2022-09-01 13:04 Marcin Jurek Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

sprostowanie informa [...].pdf

2022-08-26 13:51 Marcin Jurek Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-29 13:27 Marcin Jurek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-29 11:30 Marcin Jurek Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 6 000 000,00 zł brutto
2022-07-26 15:37 Marcin Jurek INFORMACJA O PYTANIACH, WNIOSKACH I ODPOWIEDZIACH

odpowiedź na wniosek [...].pdf

2022-07-25 15:13 Marcin Jurek INFORMACJA O PYTANIACH I ODPOWIEDZI

odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1295