Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSB.271.3.2022 Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 33.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2022 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Elżbieta Stankiewicz
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 08-07-2022 11:54:00
Placing offers : 10-08-2022 10:00:00
Offers opening : 10-08-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2022-OJS130-369602-pl.pdf pdf 133.91 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
SWZ_kredyt_długoterminowy_04.07.2022.pdf pdf 811.39 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 31.3 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ Wyliczenie łącznego kosztu.docx docx 14.98 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Zestawienie terminów spłat.docx docx 25.38 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadcz-grupa kapitałowa.docx docx 18.26 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.xml xml 136.06 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie Wykonawców wspólnie skład. ofertę.doc doc 51 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie o aktualności.docx docx 15.96 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Oświadcz Wykonawcy_Wykonawców przesłanki wykluczenia.docx docx 21.45 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Uchwała - opinia RIO.pdf pdf 1402.92 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Zaświadczenie o wyborze Prezydenta.pdf pdf 100.97 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Zaświadczenie z ZUS.pdf pdf 128.68 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ Zaświadczenie z US.pdf pdf 614.89 2022-07-08 11:54:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2022-OJS138-395409-pl.pdf pdf 68.62 2022-07-20 09:18:57 Public message
zmiana treści SWZ- w. edytowalna.pdf pdf 369.89 2022-07-20 09:18:57 Public message
zmiana treści SWZ z dn. 15.07.2022.pdf pdf 179.63 2022-07-20 09:18:57 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dn. 27.07.2022 r. - wersja edytowalna.pdf pdf 824.56 2022-07-27 15:45:49 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dn. 27.07.2022 r..pdf pdf 2202.04 2022-07-27 15:45:49 Public message
Załącznik nr 1 - Wykaz zobowiązań - wersja edytowalna.pdf pdf 607.22 2022-07-27 15:45:49 Public message
Załącznik nr 1 - Wykaz zobowiązań.pdf pdf 237.69 2022-07-27 15:45:49 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ aktualizacja - wersja edytowalna.pdf pdf 479.21 2022-07-27 15:45:49 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ aktualizacja.pdf pdf 181.85 2022-07-27 15:45:49 Public message
informacja z otwarcia ofert 10.08.2022.pdf pdf 177.75 2022-08-10 13:36:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 373.96 2022-08-10 13:36:41 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.09.2022.pdf pdf 233.83 2022-09-29 09:08:18 Public message
Informacja o wyborze najkorz oferty_w. edytow..pdf pdf 207.21 2022-09-29 09:08:18 Public message

Announcements

2022-09-29 09:08 Elżbieta Stankiewicz W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 33.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2022 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”, nr sprawy: WSB.271.3.2022.

informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-10 13:36 Elżbieta Stankiewicz W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 33.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2022 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów”

informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-10 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 17 259 923,63 zł brutto.
2022-07-27 15:45 Joanna Konopko Zamawiający w załączeniu zamieszcza wyjaśnienia i zmianę treści SWZ z dnia 27.07.2022 r. w postępowaniu pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 33.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2022 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów", nr sprawy: WSB.271.3.2022.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 1 - Wyk [...].pdf

Załącznik nr 1 - Wyk [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

2022-07-20 09:18 Joanna Konopko Zamawiający w załączeniu zamieszcza zmianę treści SWZ z dnia 15.07.2022 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia w postępowaniu pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 33.000.000,00 złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Łomża w 2022 roku oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów", nr sprawy: WSB.271.3.2022.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana treści SWZ- w [...].pdf

zmiana treści SWZ z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1512