Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DFP.271.87.2021.AM (DFP.271.87.2021.AM) Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych

Deadlines:
Published : 07-07-2022 13:13:00
Placing offers : 07-07-2022 23:55:00
Offers opening : 08-07-2022 00:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

W związku z zamknięciem platformy „soldeaEPZ” (https://www.soldea.pl/epz/epz/), Zamawiający informuje, że od dnia 08.07.2022 r. godz. 00:00 obowiązującym kanałem elektronicznej komunikacji jest: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow. Postępowanie zostało zamieszczone na niniejszej platformie wyłącznie w celu komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że stroną internetową prowadzonego postępowania pozostaje strona: https://www.su.krakow.pl/strefa-kontrahenta/zamowienia-publiczne na której zostały zamieszczone i będą w dalszym ciągu zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczące niniejszego postępowania.   


Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 247