Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 28/L/22 DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I FAKSÓW NA POTRZEBY KWP W BIAŁYMSTOKU I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Grażyna Sacharko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 06-07-2022 11:34:00
Placing offers : 18-07-2022 09:30:00
Offers opening : 18-07-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.29 2022-07-06 11:34:00 Proceeding
SWZ.docx docx 130.59 2022-07-06 11:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - formularz ofertowy.xlsx xlsx 39.43 2022-07-06 11:34:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.docx docx 29.8 2022-07-07 12:53:51 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.docx docx 29.5 2022-07-12 14:23:54 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ — 2.docx docx 29.77 2022-07-13 14:51:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.87 2022-07-14 12:25:53 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ — 3.docx docx 32.45 2022-07-14 12:26:41 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ — 4.docx docx 31.41 2022-07-15 12:59:43 Public message
informacja z otwarcia.doc doc 94 2022-07-18 12:58:38 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 101.41 2022-08-09 14:37:41 Public message

Announcements

2022-08-09 14:37 Grażyna Sacharko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].docx

2022-07-18 12:58 Urszula Stepaniuk Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2022-07-18 09:30 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 502.139,43 zł brutto.
2022-07-15 12:59 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 4

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

2022-07-15 12:26 Grażyna Sacharko The message was withdrawn by the Buyer.
2022-07-14 12:26 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

2022-07-14 12:25 Grażyna Sacharko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-07-13 14:51 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ - 2

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

2022-07-12 14:23 Urszula Stepaniuk Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Wyjaśnienia i zmiana [...].docx

2022-07-07 12:53 Grażyna Sacharko Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1394