Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 17/2022 Przebudowa siedziby głównej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń
Deadlines:
Published : 04-07-2022 20:46:00
Placing offers : 20-07-2022 15:00:00
Offers opening : 20-07-2022 15:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da5de2-7807-ee85-2831-760010d4fb79.pdf pdf 156.4 2022-07-04 20:46:00 Proceeding
DOKUMENTACJA techniczna - zał nr 8.zip zip 41075.18 2022-07-04 20:46:00 Proceeding
oswiadczenia-zalacznik nr 2.doc doc 77.5 2022-07-04 20:46:00 Proceeding
oswiadczenia-zalacznik nr 2a.doc doc 84 2022-07-04 20:46:00 Proceeding
oswiadczenia-zalaczniki-3-5.doc doc 78 2022-07-04 20:46:00 Proceeding
oświadczenia-załącznik-6.docx docx 21.54 2022-07-04 20:46:00 Proceeding
siwz-zalacznik-oferta.doc doc 120.5 2022-07-04 20:46:00 Proceeding
SWZ Biblioteka.docx docx 78.33 2022-07-04 20:46:00 Proceeding
UMOWA- wzór zał nr 7.doc doc 240.5 2022-07-04 20:46:00 Proceeding
ZAPYTANIE nr 1 wraz z odpowiedzią.pdf pdf 60.25 2022-07-08 15:43:42 Public message
ZAPYTANIE nr 2 wraz z odpowiedzią.pdf pdf 54.05 2022-07-12 16:37:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert -Biblioteka.pdf pdf 58.88 2022-07-20 15:30:11 Public message
UNIEWAŻNIENIE postępowania.pdf pdf 117.93 2022-07-21 13:55:59 Public message

Announcements

2022-07-21 13:55 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń Zamawiający publikuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

UNIEWAŻNIENIE postę [...].pdf

2022-07-20 15:30 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-20 15:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3 000 000,00 zł
2022-07-12 16:37 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń Zamawiający w załączeniu publikuje Zapytanie nr 2 wraz z odpowiedzią.

ZAPYTANIE nr 2 wraz [...].pdf

2022-07-08 15:43 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń Zamawiający w załączeniu publikuje Zapytanie nr 1 wraz z odpowiedzią.

ZAPYTANIE nr 1 wraz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 703