Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.2.15.2022 Modernizacja i budowa infrastruktury drogowo-mostowej: budowa mostu na ul. Kamiennej, budowa i modernizacja chodników oraz oświetlenia w Nowym Sączu

Konrad Poręba
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Deadlines:
Published : 04-07-2022 15:21:00
Placing offers : 05-08-2022 08:00:00
Offers opening : 05-08-2022 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wzory_umow.zip zip 1211.58 2022-07-04 15:21:00 Proceeding
Zal_edytowalne.zip zip 100.92 2022-07-04 15:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 662.73 2022-07-04 15:21:00 Proceeding
Dok. techniczna cz. I (Śniadeckich).zip zip 9770.42 2022-07-04 15:21:00 Proceeding
Dok techniczna cz. IV (Jodłowa).zip zip 4166.85 2022-07-04 15:21:00 Proceeding
Dok techniczna cz. V (Mała Poręba).zip zip 4819 2022-07-04 15:21:00 Proceeding
Dok techniczna cz. III (Al. Piłsudskiego).zip zip 88573.27 2022-07-04 15:21:00 Proceeding
Dok techniczna cz. VII (Gucwy).zip zip 5507.99 2022-07-04 15:21:00 Proceeding
Dok. techniczna cz. VIII (Naściszowska).zip zip 6434.77 2022-07-04 15:21:00 Proceeding
Dok. techniczna cz. IX (Grodzka).zip zip 22070.36 2022-07-04 15:21:00 Proceeding
Dok. techniczna cz. VI (Dunajcowa).zip zip 464903.09 2022-07-04 18:15:15 Proceeding
Dok_techniczna_cz.II (Most Kamienna).zip zip 192471.08 2022-07-05 18:16:39 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 237.34 2022-07-08 12:56:57 Proceeding
Odpowiedz na pytania dot. SWZ_11.07.pdf pdf 84.23 2022-07-11 13:28:01 Proceeding
espd-request.zip zip 83.06 2022-07-18 15:05:55 Proceeding
Most Kamienna - przedmiar cz.2.zip zip 186.14 2022-07-18 15:06:02 Proceeding
Wzory umów zmiana treści 18.07.zip zip 1211.48 2022-07-18 15:06:26 Proceeding
Zał edytowalne - zmiana treści.zip zip 101.33 2022-07-18 15:06:46 Proceeding
SWZ 15.07.2022r. - zmiana treści.pdf pdf 668.28 2022-07-18 15:06:54 Proceeding
Odp na pytania + ośw. o zmianie treści SWZ, umów,formularza ofertowego_15.07.pdf pdf 713.3 2022-07-18 15:07:55 Proceeding
Dok. techniczna cz. III (Ścieżka Rowerowa Piłsudskiego) - uzupełnienie.zip zip 246.53 2022-07-18 15:10:03 Proceeding
Zał edytowalne - zmiana treści 26.07.zip zip 98.35 2022-07-26 14:27:43 Proceeding
Zał. do odp 26.07 - cz. II (Most Kamienna).zip zip 1473.69 2022-07-26 14:27:47 Proceeding
Ogloszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf pdf 89.82 2022-07-26 14:31:04 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ_26.07.pdf pdf 4713.92 2022-07-26 14:37:18 Proceeding
SWZ 26.07.2022r. - zmiana treści.pdf pdf 667.59 2022-07-26 14:47:25 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie treści SWZ_27.07.pdf pdf 103.35 2022-07-27 11:15:07 Proceeding
SWZ 27.07.2022r. - zmiana treści.pdf pdf 666.96 2022-07-27 11:15:11 Proceeding
Zał edytowalne - zmiana treści 27.07.zip zip 94.37 2022-07-27 11:15:14 Proceeding
Odpowiedź na pytania dot. treści SWZ_01.08.pdf pdf 4050.62 2022-08-01 14:36:09 Proceeding
SWZ 01.08.2022r. - zmiana treści.pdf pdf 946.55 2022-08-01 14:36:14 Proceeding
Odp. na pytania do treści SWZ 02.08.pdf pdf 236.82 2022-08-02 12:52:10 Proceeding
Wzory umów zmiana treści 02.08.zip zip 1210.87 2022-08-02 12:52:14 Proceeding
SWZ 01.08.2022r. - korekta omyłki pisarskiej.pdf pdf 667.08 2022-08-04 09:39:16 Proceeding
Oświadczenie dot. korekty omyłki pisarskiej 04.08.pdf pdf 45.02 2022-08-04 12:13:52 Proceeding
Informacja dot. kwoty jaką Zamierza przeznaczyć Zamawiający .pdf pdf 71.09 2022-08-05 08:00:00 Public message

Announcements

2022-08-05 08:00 Buyer message W załączeniu informacja dot. kwot jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne części zadania.

Informacja dot. kwot [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4469