Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5750.291.1.110.2022.MRE;2022/BZP 00235975/01 Dostawa autoklawu wolnostojącego pionowego wraz z akcesoriami dla Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego.

Małgorzata Redzik
Uniwersytet Gdański
Deadlines:
Published : 04-07-2022 08:34:00
Placing offers : 14-07-2022 10:00:00
Offers opening : 14-07-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da5d7b-b796-3eb1-2831-760010d4f5bc (1).pdf pdf 139.14 2022-07-04 08:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 110.doc doc 82 2022-07-04 08:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wstępne 110.doc doc 78.5 2022-07-04 08:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Protokół odbioru 80.doc doc 69 2022-07-04 08:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 111.18 2022-07-04 08:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf pdf 261.45 2022-07-04 08:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie art. 108 ust 1 pkt 5).docx docx 58.26 2022-07-04 08:34:00 Proceeding
SWZ 110.pdf pdf 516.05 2022-07-04 09:31:17 Proceeding
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 224.04 2022-07-07 08:32:20 Public message
08da5fe3-5bec-4885-d966-f1000dc062aa modyfikacja.pdf pdf 33.94 2022-07-07 09:07:35 Public message
SWZ 110 po modyf. z 07.07.2022.pdf pdf 519.07 2022-07-07 09:07:35 Public message
Zmiana treści SWZ DO PUBLIKACJI.pdf pdf 239.02 2022-07-07 09:07:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 201.7 2022-07-14 11:13:50 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 475.68 2022-08-09 09:38:22 Public message

Announcements

2022-08-09 09:38 Małgorzata Redzik Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej. Treść pisma w załączeniu do niniejszej wiadomości.
Z poważaniem.
Małgorzata Redzik

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-14 11:13 Małgorzata Redzik Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający, Uniwersytet Gdański, działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.Dokument załączony do niniejszej informacji.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-14 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 100 000,00 PLN brutto.
2022-07-07 09:07 Małgorzata Redzik Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Dokumenty w załączeniu.

08da5fe3-5bec-4885-d [...].pdf

SWZ 110 po modyf. z [...].pdf

Zmiana treści SWZ DO [...].pdf

2022-07-07 08:32 Małgorzata Redzik W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.
Treść odpowiedzi w załączeniu do niniejszej odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 507